HELSENORGE

Fag og forsking

Haukeland universitetssjukehus samarbeider med Universitetet i Bergen. Informasjonen her under Fag og forsking er for fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt.

Fann du det du leita etter?