HELSENORGE

Fleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalte

Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er den mest alminnelege medfødde misdanninga i hovud- og halsregionen i verda. Kvart år blir mellom 100 og 120 barn fødd med ei eller anna form for spalte i Noreg.

For at desse barna skal sikrast best mogeleg behandling, er behandlingstilbodet teambasert og lagt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen og Oslo universitetssykehus.

Fann du det du leita etter?