Fleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalte

Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er den mest alminnelege medfødde misdanninga i hovud- og halsregionen i verda. Kvart år blir mellom 100 og 120 barn fødd med ei eller anna form for spalte i Noreg.

For at desse barna skal sikrast best mogeleg behandling, er behandlingstilbodet teambasert og lagt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen og Oslo universitetssykehus.

Les meir om Fleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalte

Fleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalte

Pasientar med leppe-kjeve-ganespalt (LKG) blir tilvist til behandlingsinstitusjonen allereie som nyfødd. Mange pasientar må følgast gjennom heile barndommen og oppveksten til dei har vekse ferdig.

To behandlingsteam - Bergen og Oslo

På 90-talet beslutta Helsedirektoratet at behandling av leppe-kjeve-ganespalte kun skal gjerast ved to behandlingsteam i Noreg. Eit team ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, og eit ved Oslo universitetssykehus:
 
Behandlingsteam Bergen

 • Haukeland universitetssjukehus
 • Statped vest
 • Tannhelsens kompetansesenter Vest (TKS), Senter for leppe-kjeve -ganespalte, Fylkestannlegen i Hordaland
Behandlingsprogram - Leppe-kjeve-ganespalte

Behandlingsteam Oslo

 • Oslo universitetssykehus
 • Statped sør-øst
   

Les meir om leppe-kjeve-ganespalte:

Temaside Leppe-kjeve-ganespalte - Statped.no

Leppe-ganespalteforeningen


Samarbeid mellom aust og vest
Dei to spalteteama samarbeider om behandlingsprinsipp og dokumentasjon i behandlinga. Teama har nært samarbeid mellom fleire faggrupper. Dei seks mest sentrale i behandlingen er plastikkirurgar, logopedar, øyre-nase-hals legar, sjukepleiarar, kjeveortopedar og psykologar.  

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Det er behov for bedre kunnskap, ikke bare om tilstanden hos hver enkelt pasient, men om hele pasientgruppen som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Registeret skal sikre dokumentasjon av behandlingsresultat for at pasientgruppa skal få best mogeleg behandling og oppfølging. Ved samling av data vil behandlerne kunne finne ut mer om tilstanden, om resultatene av behandlingen og gjennom forskning oppdage endringer som bør gjøres i behandlingsrutiner.

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Oppmøtestad vil variere etter kor ein er i behandlingsforløpet. Behandling av leppe-kjeve-ganespalte går føre seg ved fleire ulike einingar ved sjukehuset, enten ved kirurgiske einingar i Sentralblokka eller ved Barne- og ungdomsklinikken i Marie Joys' hus.
Telefon
Kontakttelefon koordinator - 55 97 62 86
måndag - fredag 09.00-11.00
E-post
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kirurgisk klinikk
Avd. for plastikkirurgi og brannskade
Leppe-kjeve-ganespalte-teamet
Postboks 1400
5021 Bergen
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Leppe-kjeve-ganespaltehttps://helse-bergen.no/behandlinger/leppe-kjeve-ganespalteLeppe-kjeve-ganespalteLLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalte

Fann du det du leita etter?