HELSENORGE
Når barnet får leppe-kjeve-ganespalte

Informasjon til pasientar og pårørande

Dei fleste barn fødd med spalte er friske barn som utviklar seg normalt.
I barneåra vil dei i større eller mindre grad ha behov for behandling, og i Noreg har vi heldigvis både god kompetanse og lang erfaring med behandling av desse barna.


barn i lek

Eit barn med spalte har dei same behova som andre barn. Ei god sjølvkjensle, ei kjensle av tilhøyring og følelsen av å vere elska - er avgjerande for eit barn si utvikling.

Å vere forelder ​

Foreldra til Emilian har laga denne filmen om sine opplevingar
i samband med sonens første operasjon. Vi er takknemleg for at vi får lov til å dele den på våre sider:


 


amming

​Mating og amming​​

​Korleis mor best kan amme barnet vil avhenge av individuelle forskjellar som for eksempel  kva spaltetype barnet har. Her finn du meir informasjon om amming og mjølkeflasker.​

Fann du det du leita etter?