Informasjon til pasientar og pårørande

Fleirregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte

Eit barn med spalte har dei same behova som andre barn. Ei god sjølvkjensle, ei kjensle av tilhøyring og følelsen av å vere elska - er avgjerande for eit barn si utvikling.

Vår erfaring er at trygge og godt informerte foreldre aukar sjansen for tryggleik hos barnet. På denne nettsida har vi samla ein del informasjon til foreldre og pårørande til barn fødd med leppe-kjeve-ganespalte.

Barneføtter mellom voksenføtter. Foto
 

Dei fleste barn fødd med spalte er friske barn som utviklar seg normalt.
I barneåra vil dei i større eller mindre grad ha behov for behandling, og i Noreg har vi heldigvis både god kompetanse og lang erfaring med behandling av desse barna.

Informasjon om behandling og oppfølging av barn med leppe-kjeve-ganespalte

 

 

To spalteteam

Her i landet er behandlinga av LKG sentralisert til to spaltesenter, eit i Bergen og eit i Oslo. I Bergen er behandlingsteamet set saman av mellom anna plastikkirurgar, kjeveortopedar, sjukepleiare, øyre-nase-hals-spesialistar, psykologar og logopedar. Saman med dykk vil dei sørgje for å gi best mogeleg behandling til barnet.

Kontaktinformasjon - behandlingsteam og nøkkelpersonell i Bergen

Å vere forelder 

Foreldra til Emilian har laga denne filmen om sine opplevingar
i samband med sonens første operasjon.

Vi er takknemleg for at vi får lov til å dele den på våre sider:


 

  • Baby kryper i gresset. FotoMating og amming

    Det finst ingen fasitsvar på korleis ein skal mate eit barn med spalte. Måten barnet blir amma og mata på, vil vere avhengig av spaltetype og individuelle forskjellar hos mor og barn.

  • Gruppebilde barn sittende i gress. FotoOm behandlingstilbodet

    Barn som er fødd med leppe-kjeve-ganespalte vil i større eller mindre grad ha behov for behandling i barneåra. Sjølv om dette kan føre med seg ein del ekstra, har vi erfaring med at ei behandla spalte ikkje er til hinder for normal livsutfolding.

  • Barnemaleri på vegg. FotoPraktisk informasjon for sjukehusopphaldet

    Eit barn med leppe-kjeve-ganespalte vil gå gjennom ein del undersøkingar og operasjonar i åras løp. Her har vi samla praktisk informasjon for sjukehusopphaldet.

Fann du det du leita etter?