HELSENORGE

Leppe-kjeve-ganespalte

Leppe-kjeve og / eller ganespalte er en medfødt misdannelse der barnet har en spalte i leppe / kjeve og / eller gane i varierende grad. Graden av spalte kan være alt fra en liten ujevnhet til totalt gjennomgående spalte i leppe, kjeve og gane på begge sider.

Leppe-kjeve-ganespalte er den vanligste medfødte misdannelsen i hode- og halsregionen. 2 av 1000 levende fødte barn i Norge er født med leppe-kjeve-ganespalte. Operasjonstidspunkt og antall operasjoner bestemmes av spaltetype, barnets vekst og generelle utvikling.