Kontaktinformasjon - behandlingsteam i Bergen

Fleirregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte

Her finn du ein oversikt over spalteteamets nøkkelpersonell i Bergen.

​​Haukeland universitetssjukehus

 • Kontakttelefon for leppe-kjeve-ganespalte

  Koordinator / sekretær Gitte Visnes
  Telefon 55 97 62 86 | Kvardagar mellom kl. 09.00-11.00 

Logg inn på MinHelse

Her får du oversikt over timeavtalane dine på sjukehuset, og det blir enklare for deg å få kontakt med oss.

 • Avdeling for plastikkirurgi og brannskade

  Seksjonssoverlege Hallvard Vindenes
  Overlegar Åse Sivertsen og Hans Christian Sylvester-Jensen
  Koordinator / sekretær Gitte Visnes

  Plastikkirurgisk ekspedisjon / poliklinikk
  Telefon 55 97 28 42 | Kvardagar mellom kl. 09.00-11.00

 • Post 4 - Plastikkirurgi / Karkirurgi

  Avdelingsjukepleier Siri Erstad
  Telefon 55 97 35 50 / 55 97 34 16

 • Barneklinikken

  ​Avdelingssjukepleiar Jannicke Johansen - Telefon 55 97 53 10
  Kontaktsjukepleiar Gry Jacobsen - Telefon 55 97 51 78

  For spørsmål i samband med innlegging på Barneklinikken -
  kontakt sekretær Kjellaug Grasdal
  Telefon 55 97 53 11 | Kvardagar mellom kl. 07.30-15.00

 • Barnekirurgisk post

  ​Avdelingssjukepleiar Hilde Eikemo - Telefon 55 97 35 22
  Kontaktsjukepleiarar Sissel Barlund Laastad og Grethe Myking - Telefon 55 97 35 25

  Telefon 55 97 35 44 | Telefontid på tysdagar mellom kl. 12.00-14.00 
  Utanom denne tid - ring 55 97 35 20

 • Øyre-nase-hals avdelinga

  Telefon 55 97 27 00

 • Sosionomavdelinga

  Sosialkonsulent Synnøve Røssland Skarheim - Telefon 55 97 38 09


 

Hordaland fylkeskommune

Tannhelsetjenestens kompetansesenter (TKS)
Senter for leppe-kjeve-ganespalte
Spesialtannlege Paul Sæle
Sekretær Tone Marita Strøm
Telefon 55 58 65 42


Statped Vest

Avdeling for logopedi

 • Logopedar Therese Rasmussen, Jorid Tangstad, Nina Helen Pedersen​ og Håvard Tveit​
 • Koordinator Rita Letrud​
 • Telefon 55 92 35 50 / 55 92 34 00


Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Dagleg leiar overlege Åse Sivertsen
Koordinator / spesialrådgiva​r Åsa Rommetveit Remme
Telefon 55 97 09 42​​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.