barn leker

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

På oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet har Helse Vest RHF i samarbeid med Helse SørØst RHF opprettet Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte. Hensikten er å sikre dokumentasjon av behandlingsresultat. For å gi best mulig behandling og oppfølging er det behov for bedre kunnskap, ikke bare om tilstanden hos hver enkelt pasient som er født med leppe- kjeve- ganespalte, men om hele pasientgruppen. Nasjonalt kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte vil være et viktig grunnlag for forskning. For at behandlingstilbudet til pasientene skal bli best mulig, er både kvalitetssikring og forskning viktig og nødvendig.

Information in English and other languages

Om registeret

 • Disse leverer data til registeret

  Det er behandlingsteamene ved de plastikkirurgiske avdelingene ved Haukeland universitetssjukehus og ved Oslo universitetssykehus som leverer data til registeret.

 • Formål og bakgrunn

  LKG-registeret skal sikre at barn født med leppe-kjeve-ganespalte best mulig behandling og oppfølging.

 • Kvalitet og resultat

  Hva er god behandling? Her er de viktigste indikatorene vi bruker når vi måler kvalitet i behandling av LKG-pasienter.

 • Praktisk informasjon om deltakelse i registeret

  Behandlingsteamene i Bergen og Oslo inviterer alle barn født med leppe-kjeve-ganespalte til å delta i Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte.

Fann du det du leita etter?