barn leker

Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte

Det er behov for bedre kunnskap om pasientene som er født med leppe- kjeve- ganespalte. Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte (LKG-registeret) skal sikre dokumentasjon av behandlingsresultat for at pasientgruppa skal få best mulig behandling og oppfølging. Ved samling av data vil behandlerne kunne finne ut mer om hvordan det går og om resultatene av behandlingen. Gjennom forskning vil en oppdage endringer som bør gjøres i behandlingsrutiner.

Information in English and other languages

Om registeret

 • Disse leverer data til registeret

  Det er behandlingsteamene ved de plastikkirurgiske avdelingene ved Haukeland universitetssjukehus og ved Oslo universitetssykehus som leverer data til registeret.

 • Formål og bakgrunn

  LKG-registeret skal sikre at barn født med leppe-kjeve-ganespalte best mulig behandling og oppfølging.

 • Kvalitet og resultat

  Hva er god behandling? Her er de viktigste indikatorene vi bruker når vi måler kvalitet i behandling av LKG-pasienter.

 • Praktisk informasjon om deltakelse i registeret

  Behandlingsteamene i Bergen og Oslo inviterer alle barn født med leppe-kjeve-ganespalte til å delta i Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.