HELSENORGE

ESAS symptomregistrering

Edmonton Symptom Assesment System er eit enkelt, nyttig, forskningsbasert kartleggingsverktøy for å registrere symptom hos palliative pasientar.

Skjema

ESAS-r (ESAS-revidert) pasientskjema (pdf)Forløpsskjema ESAS-r (grafisk oversikt over registrerte symptom) (pdf)Forløpsskjema ESAS-r til elektronisk utfylling (excel)ESAS-r skjema (utan Helse Vest-logo) (pdf)Forløpsskjema ESAS-r (utan Helse Vest-logo) (pdf)

Smertekart (pdf)

Retningslinjer

Retningslinje for bruk av ESAS-r

I Norge vert ESAS anbefalt som standard kartleggingsskjema for pasientar som får palliativ behandling, både i kommune- og spesialisthelsetenesta. Bruk av ESAS er eit krav for å kunne utløyse DRG-refusjon for palliativ behandling i sjukehus.

Bakgrunn

ESAS vart utvikla ved Edmonton General Hospital i Edmonton, Canada, tidleg på 1990-talet. Skjemaet vart omsett til norsk og tatt i bruk ved Seksjon lindrende behandling ved St Olavs Hospital, og denne versjonen blei norsk standard og tatt inn i Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon.

Formål  

  • Oppnå best muleg symptomlindring for pasientane.
  • Sikre sikker og effektiv registrering av dei vanlegaste symptoma hos pasientar med behov for lindrande behandling.
  • Lette skildring av symptom, gi felles referanseramme i kommunikasjon og rapportering av pasientane sin tilstand.
  • Forenkle og standardisere dokumentasjonen for den enkelte pasient. 
  • Kvalitetssikre arbeidet med den enkelte pasient og på avdelinga/posten som heilskap.  

Pasientinformasjon (pdf)

ESAS-r

I 2010 vidareutvikla gruppa i Edmonton ESAS på bakgrunn av fleire kliniske studiar. Den nye versjonen, ESAS-r (ESAS-revidert), er nå introdusert internasjonalt og omsett til norsk. ESAS-r vert nå anbefalt som ny standard i Norge.
ESAS-r i Tidsskrift for Den norske legeforening, januar 2012.

Dersom pasienten er for dårleg til å fylle ut skjema eller medverke til intervju:

Sekundærobservasjon (registrering av problem) (pdf) Forløpsskjema (sekundærobservasjon) (excel) Informasjon om sekundærobservasjon.

Omsettingar av ESAS-r og ESAS

Samisk versjon av ESAS-rFinst på nettsidene til Lindring i Nord, Kompetansesenter for lindrende behandling i Nord-Noreg 

Engelsk versjon av ESAS-rESAS på andre språk

NB! Ver merksam på at ikkje alle skjema er reviderte til ESAS-r, og at innhald og rekkefølgje for symptoma kan vere annleis enn i den norske versjonen. Klikk på "General Symptoms" og deretter "Select a language"

Arabisk versjon av ESAS (PDF)Dansk versjon av ESAS-r (PDF)Nederlandsk versjon av ESAS-r (PDF)Tysk versjon av ESAS-r (PDF)Italiensk versjon av ESAS-r (PDF)Spansk versjon av ESAS-r (PDF)Polsk versjon av ESAS-r med norsk oversetting (PDF)Vietnamesisk versjon av ESAS-r (PDF)

​Prosjekt

I perioden 2002-2004 gjennomførte kompetansesenteret eit prosjekt med innføring av systematisk symptomregistrering for palliative pasientar i heile helseregionen. "Systematisk symptomregistrering i lindrende behandling - ved hjelp av ESAS" (PDF)

Fann du det du leita etter?