Retinerte tenner

Behandlingsprogram, Kjevekirurgisk avdeling

Visdomstenner kommer ofte ikke fram i munnen på grunn av plassmangel eller feilstilling. Dette kan gi fare for kronisk betennelse og annen skade. 

Innledning

Visdomstennene er de siste som bryter frem, normalt i 17-18 års alderen. Noen ganger kan de bryte litt igjennom slimhinnen, andre ganger blir de værende i kjevebenet. Dette kan føre både betennelse, karies og andre sykdommer. Dersom visdomstennene er brutt frem og fungerer fint er det ingen grunn til å fjerne dem. Dersom det oppstår infeksjon, karies, betennelse eller andre forhold kan det være grunn til å fjerne visdomstennene.

Visdomstenner kan og være skyld i at tennene står skjevt fremme i undermunnen på grunn av presset bakfra.

 

Henvisning og vurdering

Tannlege kan henvise til vurdering og fjerning av visdomstenner hos primærtannlege eller privat oralkirurg ved spesielle tilfeller.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Ved henvisning til spesialisthelsetjeneste må følgende tas med:

 • Sykehistorie
 • Grunn for henvisning til sykehus
 • Røntgenbilde

Vanlige visdomstenner fjernes ved primærtannlege.

Forutsetning for vurdering av indikasjon for fjerning av visdomstenner er et røntgenbilde (OPG). De aller fleste visdomstenner fjernes i lokal bedøvelse, men ved vanskelige lokal forhold (redusert munnåpning), dårlig tilgang, engstelige pasienter eller akutt situasjoner (infeksjon) kan en behandling i narkose være aktuelt.

Indikasjon for sykehusbehandling:

 • medisinsk grunnlidelse
 • komorbiditet
 • stråling mot kjeve
 • immunsupprimerte
 • røntgenfunn
 • symptomer
 • alder
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer
 • barn som kan behandles i narkose

1. Utredning

Før operasjonen vil du ha en samtale med tannlege som skal operere deg. Det er også aktuelt å ta røntgen av kjeven.

Les mer om Røntgen av kjeve

Røntgen av kjeve

Røntgen OPG gir en fremstilling over alle tennene, tannrøtter og kjeve (panoramabilde).

OPG tas ofte før fjerning av visdomstenner, rutine før hjerteoperasjon, tannstatus før en ev strålebehandling og ved spørsmål om brudd.

 1. Før

  Undersøkelsen krever ingen forberedelse.

 2. Under

  Bilder tas fortrinnsvis stående, ev sittende. Eventuelle tannproteser, piercing og tyggegummi må tas ut. Røntgenmaskina beveger seg rundt deg mens bildet blir tatt. Det krever at du kan stå/sitte stille i 2-3 minutter når det forberedes og mens bildeopptaket foregår.

   

 3. Etter

  Undersøkelsen krever ingen oppfølging. Bildene blir beskrevet av en radiolog og svaret sendes henvisende lege.

Gå til Røntgen av kjeve

Avdeling
Kjevekirurgisk avdeling
Sted
Sentralblokka
Oppmøte
Kjevekirurgisk poliklinikk, i 2 etg. Sentralblokken (Nordenden)

 

2. Behandling

Varighet behandling 30 minutt

Enkel tanntrekking

Visdomstenner kan i noen tilfeller fjernes i lokalbedøvelse. Når tannen er ute lukkes hullet i slimhinnen. Behandlingen gjøres ved lokal bedøvelse på poliklinikken og gir sjelden problemer i etterkant.

Mindre operasjon

Hvis visdomstennene ligger skjevt og/eller er begravet i kjevebenet, fjernes de ved operasjon i lokalbedøvelse. Da kan du få smertestillende og antibiotika før operasjonen for å minske risikoen for smerter, hevelse og infeksjon i etterkant. Operasjonen gjøres med lokalbedøvelse på poliklinikken. Etter operasjonen må du regne med litt hevelse og ubehag.

Les meir om Visdomstenner, operasjon

Visdomstenner, operasjon

Visdomstanna må ofte fjernast fordi den er delvis frambroten og inneklemt mot tanna framom.

Dette er ein vanleg situasjon hos personar over 20 år, og kjem av at det er for liten storleik på kjeven i forhold til samla bredde av tennene. Visdomstanna er den siste tanna som bryt fram, og den blir difor ofte inneklemt i ei skeiv stilling mot tolvårsjekselen framom.

Dette vil ofte føre til betennelse i tannkjøtet eller tannråte, eventuell skade på nabotanna, og den bør difor fjernast.

 1. Før

  Det er inga førebuing til dette inngrepet.

 2. Under

  Operasjonen blir gjort med vanleg tannlegebedøving, og tek som regel ikkje meir enn 30 minutt.

  Tannkjøtet/slimhinna blir bretta til side, ofte fjernar ein litt bein med bor, og tanna blir delt om naudsynt.

  Vanlegvis blir det sydd eitt sting, og vi legg ein antibiotikatampong i holet etter tanna (berre i underkjeven), som må fjernast hos eigen tannlege etter om lag 5-7 dagar.

 3. Etter

  Normalt vil det bli ein del smerter i det opererte området når bedøvinga går ut etter 1-2 timar. Du vil få med resept på smertestillande tablettar, vanlegvis av typen Ibux 600 mg, for å dempe smertene. Det vil også bli synleg heving og gapevanskar dei første 3-5 dagane.

  Vi rår deg til å unngå hardt arbeid og trening desse dagane. Sjukemelding i to til tre dagar får pasienten dersom vedkomande treng det.

  Ein kvar operasjon har ein liten risiko for å skade.

Ver merksam

Ved fjerning av visdomstenner kan etterbetennelse og forstyrring i følesansen i halve underleppa, haka eller tunga førekome. Forstyrringar i følesansen er sjeldan (færre enn 1 av 100), og går oftast over etter nokre månader, men kan diverre ein sjeldan gong vare for alltid.

Råd etter kirurgiske inngrep i munnen

 • Unngå å ete/drikke dei første 2-3 timane etter inngrepet bortsett frå eventuelle smertestillande tablettar med drikke etter 30-60 minuttar.
 • Unngå overdreven munnskylling første 1-2 døgn.
 • Unngå røyking dei første 6 timane.
 • Unngå sterk fysisk aktivitet: trening/jogging/symjing etc. den første veka.

Det vil normalt verte noko smerte, hevelse og gapebesvær dei første 3-5 dagane etter inngrepet. Det er også normalt med litt sivblødning eller blodtilblanda spytt dei første 1-3 dagane.

Jamn, plagsom blødning stansast ved å bite fast på utleverte kompress eller eige reint lommetørkle lagt direkte på operasjonsområdet i 30-60 minuttar. For å sikre godt reinhald anbefalast skylling med CORSODYL (reseptfritt på apotek) i 1 minutt morgen og kveld i ei veke.

Eventuelle sting og salvetampong i munnen kan vanlegvis fjernast hos eigen tannlege etter 7-10 dagar dersom ikkje anna er bestemt.

Gå til Visdomstenner, operasjon

Avdeling
Kjevekirurgisk poliklinikk
Stad
Sentralblokka
Oppmøte
Kjevekirurgisk poliklinikk, i 2 etg. Sentralblokken (Nordenden).

Operasjon i narkose

Ved vanskelig leie eller andre helsesituasjoner kan det være aktuelt å gjøre operasjonen i narkose.

3. Oppfølging

Etter en uke skal du til kontroll hos tannlegen som har henvist deg til sykehuset. I enkelte tilfeller gjøres kontrollen ved poliklinikken.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Kjevekirurgisk avdeling
Kontaktinformasjon
Kjevekirurgisk poliklinikk, i 2 etg. Sentralblokken (Nordenden).
Telefon
55972850
mandag - fredag 08.00-15.30
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Praktisk informasjon

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.