HELSENORGE

Fysioterapi og tverrfaglege tenester, Voss

Seksjonen er organisert som ei støtteeining på Voss sjukehus og består av fysioterapeutar, ergoterapeutar, sosionom, logoped, klinisk ernæringsfysiologar og diabetessjukepleiar.
Me gjev tilbod til inneliggjande pasientar på alle avdelingar og ulike polikliniske tilbod individuelt og i grupper.
Seksjonen arrangerer ulike kompetansehevande kurs.

Fann du det du leita etter?