HELSENORGE

Sosionom Voss

Sosionomen kan gje tilbod til pasientar og pårørande ved dei somatiske avdelingane ved Voss sjukehus.
Ein kan sjølv be om samtale med sosionom og avdelinga kan formidle kontakten. Kontakten er gratis og sosionomen har teieplikt på lik linje med helsepersonell.
Fann du det du leita etter?