Helsenorge

Diabetessjukepleiar

Diabetessjukepleiar gir tilbod til alle inneliggande pasientar ved Voss sjukehus, og pasientar som kjem til poliklinisk behandling for diabetes.

​​Pasientbehandling

Diabetespoliklinikk fem dagar i veka etter tilvising frå lege.

Diabetessjukepleiar gir individuell opplæring, reopplæring av inneliggande pasientar og deira pårørande:

  • Kva er diabetes?
  • Behandling av diabetes
  • Blodsukkermåling
  • Injeksjonsteknikk
  • Kost
  • Mosjon
  • Eigenomsorg ved diabetes
  • Fotkontroll
  • Korleis handtera sjukdommen i det daglege
  • Andre relevante temaer

Rettleiing av fagpersonar

Rettleie personale ved Voss sjukehus.
Rettleie personale i 1. linje tenesta ved behov
 

Andre oppgåver

Telefonkonsultasjonar
Opplæring / undervisning av helsepersonell internt og eksternt
 

Gruppeopplæring i Bergen

Alle med ein kronisk sjukdom har rett til opplæring. Kurset « Ein god start», diabetes type 2, vert arrangert ved Lærings- og mestringssenteret i Bergen.​

Kontaktinformasjon

Arbeidstid
Måndag – fredag 
Kl. 08.00 – 15.30

Her finn du oss

Voss sjukehus i 2. etg i bakre bygg ( mot nord )

Telefon

Sentralbord 56 53 35 00
Avd.leiar  56 53 38 45​​

Nyttige lenker

Diabetesforbundet

Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes (pdf)


Fann du det du leita etter?