Ergoterapi­avdelinga

Ergoterapiavdelinga yter tenester til ulike somatiske avdelingar i sjukehuset. Arbeidsoppgåvene til ergoterapeutar er å vurdere og behandle pasientar som har utfordringar knytta til aktivitetar i kvardagen. Fagutvikling, undervisning og rettleiing av studentar inngår også i våre oppgåver. Vi arbeidar i tverrfaglege team ved sengepostar og poliklinikkar.
Les meir om Ergoterapiavdelinga

Ergoterapiavdelinga

Ergoterapiavdelinga er organisert i Ortopedisk klinikk. Vi har 30 stillingar og yter tenester til fem somatiske avdelingar:  

  • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR)
  • Nevroklinikken (Nevrologisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling)
  • Plastikkirurgisk avdeling
  • Revmatologisk avdeling
  • Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk

Informasjonsmateriale om ergoterapi

Kontaktpersonar

Har du spørsmål til Ergoterapiavdelinga er du
velkommen til å kontakte oss på følgjande 
e-postadresse eller telefonnummer:

Avdelingssjef
Bodil Helene Stokke
55 97 50 08

Forsknings- og fagutviklingsleiar
Tina Taule 
55 97 50 38

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Seksjonsleiar
Silje Karin Pedersen
55 91 84 50

Stedfortreder
Eli Færevaag Jacobsen
55 91 84 33/21

Nevroklinikken

Seksjonsleiar
Silje Nødtvedt 
55 97 62 79

Revmatologisk avdeling/Plastikkirurgisk avdeling 

Seksjonsleiar
Jorunn Ellingsen
55 97 50 09  

Fagleg kontaktperson ved Plastikkirurgisk avdeling
Terese Aglen
55 97 54 60  

Våre einingar

Hospitering ved Ergoterapiavdelinga

Dersom du ønskjer å hospitere ved Ergoterapiavdelinga, ber vi deg ta kontakt via e-post, med avdelingssjef Bodil Stokke
For at du som ønskjer å hospitere skal få best mogleg utbytte av opphaldet, ønskjer vi at eit eige søknadsskjema med mål for hospiteringa blir fylt ut.

Studentar ved Ergoterapiavdelinga

Kvart år tek Ergoterapiavdelinga i mot cirka tolv ergoterapistudentar fordelt over tre ulike praksisperiodar. Studentpraksis er regulert i avtale mellom Helse Bergen og Høgskulen i Bergen.
Praksis varer frå 7-11 veker. Studentane får eigen praksisrettleiar og vert fordelt ved dei ulike avdelingane ergoterapeutane yter teneste til. I tillegg tek Ergoterapiavdelinga kvar haust imot 6 studentar frå første årskull i ei følgjepraksis over 3 dagar.
 
Før praksisperioden tek til skal studentane ha bestått e-læringskurs i informasjonssikkerheit, brannvern og DIPS-grunnleggjande journalprogram.

Forsking og utvikling

Forsking og utvikling i avdelinga

Kompetansestrategi

Kompetansestrategi for Ergoterapiavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus 2016 - 2020.

Kompetansestrategi for Ergoterapiavdelinga

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Underetasjen i Gamle hovudbygg
Telefon
Avdelingssjef Bodil Stokke 55 97 50 08
E-post
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no
Videokonsultasjon via Skype for Businesshttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-skype-for-businessVideokonsultasjon via Skype for BusinessVVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjonVideokonsultasjon

Fann du det du leita etter?