HELSENORGE

Ergoterapi­avdelinga

Ergoterapiavdelinga yter tenester til ulike somatiske avdelingar i sjukehuset. Arbeidsoppgåvene til ergoterapeutar er å vurdere og behandle pasientar som har utfordringar knytta til aktivitetar i kvardagen. Fagutvikling, undervisning og rettleiing av studentar inngår også i våre oppgåver. Vi arbeidar i tverrfaglege team ved sengepostar og poliklinikkar.
Fann du det du leita etter?