Forskning og fagutvikling

Oversikt over forsking og fagutviklingsarbeid i Ergoterapiavdelinga. 

Doktoravhandlingar

 • Søvik, M.L. (2017) Evaluating the implementation of the Empowering CoachingT program in Norway [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen.
 • Taule, T. (2015) Stroke rehabilitation in the context of early supported discharge. Quantitative and qualitative aspects of daily life after mild-to-moderate stroke [doktoravhandling]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Masteroppgåver

 • Jacobsen, A.H. (2017) Implementering av tiltakspakker i praksis – en kvalitativ studie av ansattes erfaringer og opplevelser med implementering av en tiltakspakke for å forebygge fall i sykehus [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.
 • Aglen, T. (2013) Operasjon for artrose i tommelens grunnledd. En randomisert kontrollert studie for å sammenligne smerte, mestring av hverdagslig aktivitet, styrke og bevegelighet etter to ulike operasjonsmetoder [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.
 • Rene, B. (2010) Rehabilitering og medverknad i helsefremmande perspektiv. Ei kasusstudie med 9 pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.
 • Taule, T. (2009) Sosioøkonomisk status – en faktor av betydning for håndfunksjon og selvhjulpenhet hos ryggmargsskadde? [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.
 • Søvik, M.L. (2007) Å leve et friskere liv - en kvalitativ intervjustudie av deltakernes egne erfaringer med selvhjelpskurset, 3-9 måneder etter gjennomført kurs [masteroppgave]. Bergen: Universitetet i Bergen.

Vitenskaplege artiklar

 • Kjeken, I., Eide, REM., Klokkeide, Å., Matre, KH., Olsen, M., Mowinckel, ØA., Darre, S. og Nossum, R. (2016). Does occupational therapy reduse the need for surgery in carpometacarpal osteoarthritis? Protocol for a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders [Internett],17(1). DOI:10.1186/s12891-016-1321-3.
 • Sovik, M., Larsen, T., Tjomsland, H. og Samdal, O. (2016). Evaluating the implementation of the Empowering Coaching™ programme: Balancing fidelity and adaptation. Health Education [Internett], 116(3). DOI: 10.1108/HE-07-2014-0077.
 • Van Hoye, A., Larsen, T., Sovik, M. Wold, B., Heuzé, JP., Samdal, O., Ommundsen, Y. og Sarrazin, P. (2015).  Evaluation of the Coaches Educators training implementation of the PAPA project: A comparison between Norway and France. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports [Internett], 25(5). DOI: 10.1111/sms.12352.
 • Taule, T., Strand, L.I., Assmus, J. og Skouen, J.S. (2015) Ability in daily activities after early supported discharge models of stroke rehabilitation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [Internett], 22(5), s. 355-365. DOI:10.3109/11038128.2015.1042403.
 • Taule, T., Strand, L.I., Skouen, J.S. og Råheim, M. (2015) Striving for a life worth living: a qualitative study of experiences of stroke survivors undergoing home rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Science [Internett], 29(4), s. 651-661. DOI:10.1111/scs.12193.
 • Taule, T. og Råheim, M. (2014) Life changed existentially: a qualitative study of experiences at 6-8 months after mild stroke. Disability and Rehabilitation [Internett], 36(25), s. 2107-2119. DOI: 10.3109/09638288.2014.904448.
 • Taule, T., Bergfjord, K., Holsvik, E., Lunde, T., Stokke, B., Storlid, H., Sørheim, M. og Rekand, T. (2013) Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord injury. Spinal Cord [Internett], 51(4), s. 273-277. DOI: 10.1038/sc.2012.163.

Kapittel i bok

 • Rene, B. (2012) Helsefremming, rehabilitering og brukermedvirkning. I: Gammersvik, Å. og Larsen, T. red. Helsefremmende sykepleie – i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget, s. 217 – 229.

Fagartikler

Retningslinjer/fagprosedyrer

Brosjyrer og video

 • Eide, R.E.M., Ellingsen, J., Gjerde, T., Kvalevaag, I. og Taule, T. Håndtrening for personer med leddgikt – Revmatoid Artritt. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen 2016.
 • Eide, R.E.M. og Matre, K.H. Ergonomi for hender [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen 2015.
 • Holmen, A. og Klokkeide, Å. Trening av hender – ergoterapi ved sklerodermi [brosjyre]. Bergen: Haukeland universitetssjukehus, Ergoterapiavdelingen 2013.
 • Jacobsen, E.F., Hermansson, L.N., Johnson, SS., Wüstefeld, D., aus der Fünten, A. and Kannenberg, A. Michelangelo therapy brochure - the Michelangelo hand in practice, therapy and rehabilitation [brosjyre]. US: Ottobock 2012. Tilgjengelig fra: http://www.ottobockus.com/media/local-media/prosthetics/upper-limb/michelangelo/files/michelangelo-therapy-brochure.pdf

Rapporter

 • Søvik, M.L. og Hjelle K. Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis/ergoterapi - et samarbeidsprosjekt mellom Haukeland universitetssykehus, Ergoterapiavdelingen og Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi [rapport]. Bergen: Høgskolen i Bergen 2010.

Abstraktpresentasjoner ved nasjonale og internasjonale kongresser og seminar

2016

 • Lamers, I., Baert, I., Jansa, J., Santamarta, E., Rasovà, K., Kallmayer, L., Tacchino, A., Løyning, IG., Golewska, A., Nødtvedt, S., Fillò, N., Raats, J., Kerkhofs, L. and Feys, P. How to assess the upper limb function in persons with Multiple Sclerosis: A European RIMS multicenter study investigating convergent validity and floor/ceiling effects of measures at different ICF Levels. 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, London 2016 (under publisering).
 • Løyning, IG., Feys P., Jansa, J., Santamarta, E., Rasovà, K., Kallmayer, L., Tacchino, A., Golewska, A., Smedal, T., Nødtvedt, S., Fillò, N., Raats, J., Kerkhofs, L. og Baert, I. Content and extent of upper limb rehabilitation in multiple sclerosis across Europe - A European Multi Center Study. 32nd Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, London 2016.
 • Morland, A.S. Kartlegging av kognitiv funksjon hos ALS-pasientar. Palliativt nettverksmøte ergo/fysio, Bergen 2016.
 • Søvik, M., Larsen, T., Tjomsland, H.E. og Samdal, O. From theory to practice - barriers for implementation in real life. 8th Nordic Health Promotion Research Conference, Jyväskylä 2016.

2015

 • Kalvenes, M. og Kallevik, A. Early active training after reconstructive tetra hand surgery. 25th Scandinavian Hand Society Meeting, Bergen 2015.
 • Kalvenes, M. og Kallevik, A. Early active training after grip reconstructive in tetraplegia. 14th Nordic Spinal Cord Society congress, Trondheim 2015.
 • Morland, A.S. Validering av kognitiv- og atferdstest for ALS. Tverrfaglig nasjonalt nettverksmøte om ALS, Oslo 2015.
 • Morland, A.S. Validering av kognitiv- og atferdstest for ALS. ALS norsk støtteforening, Oslo 2015.
 • Søvik, M., Larsen, T., Tjomsland, H.E. og Samdal, O. Training of youth football coaches. 24th TAFISA World Congress, Budapest 2015.
 • Taule, T., Strand, L.I., Skouen, J.S. og Råheim, M. Å streve etter et liv som er verdt å leve: Slagpasienters erfaringer med hjemmerehabilitering. Fysioterapikongressen, Lillestrøm 2015.

2014

 • Aglen, T. Trapeziectomy with and without ligament reconstruction and tendon interposition. A randomized controlled trial. 25th Scandinavian Hand Society Meeting, Bergen 2014.
 • Jacobsen, E.F. Dysmeli- og armamputasjonsteam i Bergen, samarbeid med ortopedingeniør og viktighet av protesetrening for armproesebruker. Skandinavisk Myoseminar, Gøteborg 2014.
 • Morland, A.S. Screening av kognitive vanskar ved ALS. Tverrfaglig møte I nasjonalt nettverk for LTMV, Gardermoen 2014.

2013

 • Kalvenes, M. og Storlid, H. When dressing is teamwork. 13th Nordic Spinal Cord Society congress, Helsinki 2013.
 • Larsen, T., Van Hoye, A., Søvik, M., Heuzé, J-P. og Sarrazin, P. The RE-AIM framework as a tool for addressing fidelity: A comparison of expert coach training in Norway and France. ACAPS, Grenoble 2013.
 • Jacobsen, E.F. Aktivitetsuker for benamputerte. Fagkongress i ergoterapi, Oslo 2013.
 • Morland, A.M., Nødtvedt, S. og Taule, T. Kartlegging av apraksi hos pasientar med hjerneslag. Fagkongress i ergoterapi, Oslo 2013.
 • Revheim, T. Trygg overføring av eldre pasienter frå sjukehus til kommune. Fagkongress i ergoterapi, Oslo 2013.
 • Søvik, M., Larsen, T., Tjomsland, H.E., & Samdal, O. Implementation fidelity - exploring delivery of the Empowering Coaching program through the use of an observation grid. International Society for Behavioral Nutrition & Physical Activity, Ghent 2013.
 • Taule, T. og Råheim, M. Life changed existentially. 22nd European stroke Conference, London 2013.
 • Taule, T., Strand, L.I., Skouen, J.S. og Råheim, M. Håndtering av emosjonelle endringer etter hjerneslag – en kvalitativ studie relatert til rehabilitering i eget hjem. Fagkongress i ergoterapi, Oslo 2013.

2012

 • Morland, A.S., Nødtvedt, S. og Taule, T. Når det blir vanskeleg å trakte kaffi – kunnskapsbasert retningslinje for kartlegging av apraksi. Nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis, Bergen 2012.
 • Taule, T. og Råheim, M. Å tenke positivt det har jeg lært, men det er ikke alltid like lett. Helse i utvikling - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo 2012.

2011

 • Taule, T., Bergfjord, K., Holsvik, E., Lunde, T., Stokke, B., Storlid, H., Sørheim, M. og Rekand, T. Factors influencing optimal seating pressure after spinal cord. 12th Nordic Spinal Cord Society congress, Gøteborg 2011.

2010

 • Revheim, T. Trygg overføring og ergoterapi. Nasjonal helsefaglig utdanningskonferanse. Oslo 2010.

2009

 • Ellingsen, J. og Reutz, H. Hvordan brukes resultatene fra AMPS i kartleggingen av pasienter med hjerneslag, hvor det er mistanke om kognitiv svikt. Fagkongress i Ergoterapi, Bergen 2009.
 • Jacobsen, A.H., Stokke, B., Taraldsen, L. og Taule, T. Har vi en kunnskapsbasert praksis for kartlegging av håndødem? Fagkongress i ergoterapi, Bergen 2009.
 • Rosendahl, I., Gjerald, H., Lunde, T., Lotsberg, G., Grønning, M. og Rekand, T. Multidisciplinary assessment of patients with spastisity. International Spinal Cord Society, Florence 2009.
 • Søvik, M.L. Systematisert brukerkunnskap gjennom selvhjelpskurset «Å leve et friskere liv». Fagkongress i ergoterapi, Bergen 2009.
 • Søvik, M.L. Hvordan kan ergoterapeuter formidle leddvern til personer med Revmatoid Artritt, slik at de kan tilegne seg denne kunnskapen? Fagkongress i ergoterapi, Bergen 2009.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.