HELSENORGE

Ergoterapi ved avdelingar på sjukehuset

Ergoterapiavdelinga er organisert i Ortopedisk klinikk. Vi har 30 stillingar og yter tenester til fem somatiske avdelingar:
  • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR)
  • Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk
  • Nevroklinikken (Nevrologisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling)
  • Plastikkirurgisk avdeling
  • Revmatologisk avdeling
Fann du det du leita etter?