HELSENORGE

Føde C Storken

Storken er ei kombinert føde og barselavdeling. Storken er eit tilbod til friske fødande med ukompliserte svangerskap. Under fødselen vil du bli tatt vare på av jordmødrer som støttar deg og har fokus på å fremje den normale fødselsprosessen.

Fann du det du leita etter?