HELSENORGE

Barnekirurgen

Barnekirurgen på Haukeland universitetssjukehus tar i mot barn og unge i alderen 0-18 år. På avdelinga har vi seks ulike spesialitetar; Øyre-nase-halskirurgi, kjevekirurgi, ortopedi, plastikkirurgi og generell kirurgi med urologi og gastrokirurgi. Avdelinga høyrer inn under Barne- og ungdomsklinikken. 

Fann du det du leita etter?