Syns- og audiopedagogisk teneste Hordaland

Syns- og audiopedagogisk teneste (SAPT) er ei interkommunal teneste for innbyggare i Hordaland. Dei kan tilby råd, veiledning og oppfølging i forhold til utfordringar ved synstap.

Lupe over tekst. Foto.
Foto: Haukeland Universitetssykehus
​​​​Ved SAPT gjennomføres kartlegging av dine behov av synspedagog, og dei tilbyr råd og oppfølging i forhold til dine utfordringar knytta til synstap.

Dei kan og bistå ved søkand om synshjelpemiddel til bruk i kvardagslivet, og opplæring i bruken av desse. Ved behov for synshjelpemiddel knytta til arbeidslivet vert du henvist vidare til synsavdelinga ved NAV hjelpemiddelsentralen.
 

Inntakskriterier SAPT

Verdens helseorganisasjon (WHO) sine kriterier for synssvekkelse legges til grunn:
Personen må ha moderat synssvekkelse (Visus 0,1-0,33) eller dårligere for å benytte dette tilbudet.


Tilbod for personer bosatt utanfor Hordaland:

Kvar kommune har ein synskontakt, denne kjem du i kontakt med via Koordinerande eining i din kommune. Synskontakten kan bistå med vidare oppfølging og til dømes søknad om synshjelpemiddel.