Syns- og audiopedagogisk teneste Hordaland

Syns- og audiopedagogisk teneste (SAPT) er ei interkommunal teneste for innbyggare i Hordaland. Dei kan tilby råd, rettleiing og oppfølging i forhold til utfordringar ved synstap.

Lupe over tekst. Foto.
Foto: Haukeland universitetssjukehus
​​​​Ved SAPT gjennomførast kartlegging av dine behov av synspedagog, og dei tilbyr råd og oppfølging i forhold til dine utfordringar knytta til synstap.

Dei kan og bistå ved søkand om synshjelpemiddel til bruk i kvardagslivet, og opplæring i bruken av desse. Ved behov for synshjelpemiddel knytta til arbeidslivet vert du henvist vidare til synsavdelinga ved NAV hjelpemiddelsentralen.
 

Inntakskriterier SAPT

Visus under 1.0 og/eller synsfelt mindre enn 10 grader. Verdens helseorganisasjon (WHO) sine kriterier for synssvekkelse legges til grunn.

Personer med hjernerelaterte eller funksjonelle synsvansker (f.eks. slagpasienter) skal meldast
til Koordinerande eining  i bostedskommune (KE), da kvar kommune har ulikt organisert tilbod til denne gruppa. I Bergen kommune har Voksenopplæringa eit ege tilbod til personar med hjernerelaterte synsvanskar. 

Tilbod for personer bosatt utanfor Hordaland:

Kvar kommune har ein synskontakt, denne kjem du i kontakt med via Koordinerande eining i din kommune. Synskontakten kan bistå med vidare oppfølging og til dømes søknad om synshjelpemiddel, eller sette deg i kontakt med til dømes Voksenopplæringa eller andre aktuelle tilbod i kommunen.


 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.