HELSENORGE

NAV hjelpemiddelsentralen - Synshjelpemiddel

Har du ei varig synsnedsetting kan du ha rett til hjelpemidler som kan betre funksjonsevna di.

optiker og pasient, synsmåling
​Årsak til nedsatt syn må diagnostiseras av augelege. Du regnast som svaksynt dersom synsevna di er redusert til om lag 6/18 (0,33) eller dårlegare. Med ein slik synsreduksjon vil du sannsynligvis ha problemer med å lesa på vanleg avstand sjølv om du nyttar briller. Redusert synsfelt, nedsett kontrastsyn eller dårleg mørkesyn kan og gje rett til hjelpemiddel.

Det finnes eit stort spekter av hjelpemidler for deg med synsvanskar, nokre dekkast av det offentlige, nokre må du dekke sjølv. Du kan få hjelmemidler både til bruk i dagleglivet og i skule eller arbeid.

Eksempel på synshjelpemiddel:

  • Svaksyntoptikk
  • Spesialtilpassa datautstyr
  • Orienteringshjelpemiddel
  • Belysningshjelpemiddel
  • Hjelpemiddel for skriving og lesing av punktskrift og daisyspillere.

Korleis søke om synshjelpemiddel til bruk i dagleglivet

​I Hordaland er det Syns- og audiopedagogisk teneste som kartlegg ditt behov for hjelpemiddel, bistår med søknad og tilbyr opplæring i bruk av utstyret.
I kommunar utanfor Hordaland har kvar kommune ein synskontakt som har denne oppgåva.

Korleis søke om synshjelpemiddel til arbeidsplassen?

​Brukar sjølv i samarbeid med arbeidgjevar søkjer direkte til NAV hjelpemiddelsentralen, utprøving av hjelpemiddel skjer hos hjelpemiddelsentralen
Syns- og audiopedagogisk teneste i Hordaland kan søkje sine brukarar til NAV hjelpemiddelsentralen
Augelegen skal ikkje sjølv søkje om hjelpemiddelet (han ville då få ansvaret for opplæring i bruken av utstyret), men kan bli bedt om å sende inn synsopplysningar på forespurnad.​

 

 

 


Relaterte lenker


 

Fann du det du leita etter?