HELSENORGE

Rehabiliteringsrådgivar tilstades

Vi hjelper deg å sjå moglegheitene! Rehabiliteringsrådgivar frå Noregs Blindeforbund er tilstades i Augeavdelinga annakvar onsdag for råd og rettleiing til pasientar og pårørande.

Briller liggende på en synstavle
​Rehabiliteringsrådgivarane har sjølv erfaring med at synet sviktar, og tilbyr informasjon og rettleiing om moglegheiter og rettar. Tilbodet er eit lågterskeltilbod, her kan du ta uformell kontakt utan nokon tilvising.

Om du ikkje treff dei når du er på Augeavdelinga har dei også ei postkasse i venterommet i 1.etg - her kan du legge igjen ein lapp med ønske om å bli kontakta. Rådgivaren kjem også gjerne på heimebesøk etter nærare avtale


Les meir

Rehabiliteringsavd​elingen Norges Blindeforbund
Kven har rett til synsre​habiliteringNorges Blindeforbund​ 

 


Desse dagane treff du oss på Augeavdelinga ​Hausten 2017 


Onsdagar kl. 10-14:

06.09 og 20.09
04.10 og 18.10
01.11 og 15.11
29.11 og 13.12​

Kontaktinformasjon

Rehabiliteringsavdelingen Vestlandet:
Telefon:  55336955
Epost: rehab.bergen@blindeforbundet.no

Besøksadresse:
Rasmus Meyers Alle 5, 5015 Bergen​


Fann du det du leita etter?