Informasjon til pasientar og pårørande

Her er informasjonsskriv om kvifor og kva data som vert registrerte i Norsk intensivregister. Informasjonsskrivet finst både på norsk og engelsk. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.