Informasjon til pasientar og pårørande

Her er informasjonsskriv om kvifor og kva data som vert registrerte i Norsk intensivregister. Informasjonsskrivet finst både på norsk og engelsk. 

Fann du det du leita etter?