Informasjon til pasientar og pårørande

Her er informasjonsskriv om kvifor og kva data som vert registrerte i Norsk intensivregister. Informasjonsskrivet finst både på norsk og engelsk. 

Personale ved Intensiv

Generell informasjon om anonymisering og lagring av data 

 • SKJEMA ​for pasientreservasjon i NIR (PDF) 
 • Kvifor mottar eg eit informasjonsskriv (PDF) 
 • Informasjonsskriv om Norsk intensivregister (PDF) 
 • Data som blir lagra i Norsk intensivregister (PDF) 


 • Har du fått brev om anonymisering?

  Helse Bergen har sendt eit brev til pasientar som har vore innlagt ved ei intensivavdeling ved eit sjukehus i Noreg i tidsrommet januar 2011 til mai 2014. Brevet er datert 21. desember 2020 og er sendt ut digitalt via Digipost / Helsenorge. 

  Mange pasientar som har fått brevet har kontakta Norsk intensivregister med spørsmål om kva brevet betyr for dei. Vi har derfor samla dei oftast stilte spørsmåla og svar under her.

  Spørsmål og svar om brev sendt 21.12.20

  Kva er saken? Kva gjeld brevet?

  Helse Bergen har sendt eit brev til pasientar som har vore innlagt ved ei intensivavdeling ved eit sjukehus i Noreg i tidsrommet januar 2011 til mai 2014. Brevet er datert 21. desember 2020 og er sendt ut digitalt via Digipost / Helsenorge

  Kva er Norsk intensivregister?

  Intensivregisteret er eit nasjonalt medisinsk kvalitetsregister som samler data og statistikk frå dei fleste sjukehus og intensiv- og overvakingsavdelingar i Noreg. 

  Vårt register har løyve frå helsemyndigheter å  automatisk samle inn data / informasjon om intensivpasientar i Noreg. Denne informasjonen bruker vi til forsking og utvikling av intensivmedisinen både nasjonalt og internasjonalt. 

  Norsk intensivregister er underlagt og blir drive av Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, og derfor er det aktuelle brevet sendt herifrå. Det betyr at du ikkje treng å ha vore pasient ved intensiv- / overvakingsavdeling på Haukeland universitetssjukehus for å vere mottakar av brevet. Du kan ha vore innlagt på ei intensiv- / overvakingsavdeling ved eit sjukehus andre stader i landet. 

  Kvifor har du fått brevet?

  Brevet blir sendt til deg som har vore innlagt ved ei intensivavdeling i Noreg i tidsrommet januar 2011 til mai 2014. Det kan for eksempel vere at du har hatt ein større operasjon og lagt nokre døger ved ei oppvaknings- / postoperativ eining, eller du kan for eksempel ha vore utsatt for ei ulykke og dermed lagt til overvaking / observasjon på intensivavdelinga. 

  I denne perioden har Norsk intensivregister samla inn opplysningar om deg som pasient. Eksempel på opplysningar som er lagra om deg er namn, fødselsnummer, adresse, sjukehuset du var innlagt ved, samt intensivbehandlinga du mottok. I tillegg har vi registrert statistikk som for eksempel kor lenge du låg på intensivavdelinga, tida du låg på respirator, blodtrykksregulerande medisin og grunnen til at du trengte intensivbehandling, samt fleire faktorar som omhandlar intensivbehandlinga.

  Kvifor står det føresett?

  Dersom du er føresett for eit barn som var yngre enn18 år ved innlegginga, og som enno ikkje har blitt myndig, er brevet sendt til deg som står oppført som føresett. 

  Kva skjer med personopplysningane dine?

  Ved ein feil har registeret lagra dine personopplysningar lenger enn det ein hadde løyve til. Desse personopplysningane er no sletta. 

  Vi har kun tatt vare på statistikk som ein ikkje kan spore tilbake til deg som person, som alderen din når du var innlagt, kjønn og opplysningane om intensivbehandlinga du fekk. Desse opplysningane er med andre ord anonymiserte, slik overskrifta i brevet du har fått seier.

  Treng du å gjere noko i forhold til dette?

  Nei, du trenger ikkje gjere noko. Brevet er kun ei orientering til deg som tidlegare pasient, og vi ber om orsak for feilen som har skjedd. 

  Dersom du ønsker å reservere deg frå registeret må du kontakte registeret nasjonalt. Dette skal du som pasient få eit skriv om under intensivopphaldet eller i eit brev som blir sendt deg i posten.

  Har du fleire spørsmål?

  Dersom du skulle ha fleire spørsmål kan du kontakte oss på telefon 55 97 70 56 eller sende epost til norskintensivregister@helse-bergen.no 

  Våre tilsette jobbar også klinisk, og av denne grunn er vi ikkje alltid tilgjengeleg på telefon. Send oss då ein epost, så skal vi svare deg så raskt vi kan. 
  Fann du det du leita etter?