HELSENORGE

Årsrapportar

Årsrapportane inneheld ei oversikt over data registrerte i NIR for det aktuelle år. Her finn ein både samledata og data frå dei ulike intensivavsnitt. Alle data er anonyme.

NB: Vi gjør oppmerksom på at statistikk for reinnleggelser t.o.m. 2015-årgangen er upresis.
Ta kontakt med NIR for nærmere informasjon.

Personer foran dataskjerm.

NIR Årsrapport 2020.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2020.pdfNIR Årsrapport 2020.pdfpdf2856941
NIR Årsrapport 2019.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2019.pdfNIR Årsrapport 2019.pdfpdf2341457
NIR Årsrapport 2018.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2018.pdfNIR Årsrapport 2018.pdfpdf2257944
NIR Årsrapport 2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2017.pdfNIR Årsrapport 2017.pdfpdf1739713
NIR Årsrapport 2016 revidert med tillegg.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2016 revidert med tillegg.pdfNIR Årsrapport 2016 revidert med tillegg.pdfpdf4547782
NIR Årsrapport 2015.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2015.pdfNIR Årsrapport 2015.pdfpdf2119164
NIR Årsrapport 2014.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2014.pdfNIR Årsrapport 2014.pdfpdf3652121
NIR Årsrapport 2013.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2013.pdfNIR Årsrapport 2013.pdfpdf1605880
NIR Årsrapport 2012.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2012.pdfNIR Årsrapport 2012.pdfpdf1162587
NIR Årsrapport 2011.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2011.pdfNIR Årsrapport 2011.pdfpdf11130635
NIR Årsrapport 2010.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2010.pdfNIR Årsrapport 2010.pdfpdf586083
NIR Årsrapport 2009.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2009.pdfNIR Årsrapport 2009.pdfpdf179453
NIR Årsrapport 2008.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2008.pdfNIR Årsrapport 2008.pdfpdf228949
NIR Årsrapport 2007.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2007.pdfNIR Årsrapport 2007.pdfpdf327312
NIR Årsrapport 2006.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2006.pdfNIR Årsrapport 2006.pdfpdf483091
NIR Årsrapport 2005.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2005.pdfNIR Årsrapport 2005.pdfpdf105630
NIR Årsrapport 2004.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2004.pdfNIR Årsrapport 2004.pdfpdf157574
NIR Årsrapport 2003.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2003.pdfNIR Årsrapport 2003.pdfpdf242372
NIR Årsrapport 2002.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2002.pdfNIR Årsrapport 2002.pdfpdf65544
NIR Årsrapport 2001.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2001.pdfNIR Årsrapport 2001.pdfpdf34330
NIR Årsrapport 2000.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Årsrapporter i NIR/NIR Årsrapport 2000.pdfNIR Årsrapport 2000.pdfpdf99566

Fann du det du leita etter?