HELSENORGE

Årsrapportar

Årsrapportane inneheld ei oversikt over data registrerte i NIR for det aktuelle år. Her finn ein både samledata og data frå dei ulike intensivavsnitt. Alle data er anonyme. 

NB: Vi gjer merksam på at statistikk for reinnleggingar t.o.m. 2015-årgangen er upresis. Ta kontakt med NIR for nærmare informasjon.

Personer foran dataskjerm.
Fann du det du leita etter?