Data i Norsk intensivregister

Norsk intensivregister inneheld opplysningar om det som NIR ser som relevant å registrere for intensivopphalda. Her finn du ei oversikt over det som blir registrert.

Hvilke opphold blir registrert?

Opphold der minst ett av disse fem kriteriene er oppfylt:
Liggetid > 24 t i intensivenheten, respiratorstøtte (hjelp av pustemaskin), overflytting til annen intensivenhet, vedvarende tilførsel av blodtrykksregulerende medikament, liggetid < 24 t og dødsfall under intensivoppholdet


Hva blir registrert?

Innleggelses- og utskrivningstidspunkt på intensiv – liggetid på intensiv blir beregnet ut fra disse

Om det er reinnleggelser (flere påfølgende intensivopphold)

Hovedårsak til intensivoppholdet – en av 11 kategorier (svikt i pustefunksjon, blodsirkulasjon, sentralnervesystemet, nyrefunksjon, skade etc.)

Om det er gitt respirasjonsstøtte – hvor lenge og hvilken type støtte

Hvorvidt man under intensivoppholdet har brukt nyreerstattende behandling, pustehull på halsen (trakeostomi), avansert overvåkning av blodsirkulasjonen, og mer sjeldne tiltak som måling av trykk i hodet og annen avansert overvåkning av hjerne, isolering (smitteforbyggende), hjertelungemaskin, nedkjøling og bukleie.

Om pasienten er operert eller ikke

Om pasienten er overført til/fra andre intensivavsnitt og årsaken til overføringen

Overlevelse

Alvorlighetsskåre (SAPS II) (for pasienter > 16 år) som inneholder skåring av et definert utvalg av fysiologiske variabler (f. eks. temperatur, puls og blodtrykk) og biokjemiske verdier (saltinnhold i blodet, hvite blodlegemer etc.).

For barn (<16 år) tilsvarende skåre (PIM), med færre målinger og mer vekt på bakgrunnsinformasjon (hovedårsak til innleggelsen, aktuell sykdom etc.).

Organsviktskåre (SOFA) for voksne (tallverdier for å beskrive forstyrrelser i pustefunksjon, blodsirkulasjon, leverfunksjon, beinmargsfunksjon, nyrefunksjon og sentralnervesystem)

De mest relevante diagnosekodene for intensivoppholdet (ICD-10)

For de pasientene som dør under intensivoppholdet, blir det registrert hvorvidt de var aktuelle som organdonores.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.