Forsking og publikasjonar

NIR har brukt mykje tid og energi på å byggje opp registeret, men er no komen i ein fase der registerdata også i større grad blir brukt til forskning og publikasjonar, i tråd med vedtektene.

Blodprøvetaking
 

Prosjekter:

Doktorgrader

 ”Severity of illness and short-term outcomes in Scandinavian intensive care medicine” . Kristian Strand, februar 2011, Universitetet i Bergen.

"Intensive care for the very old - ICU admission triage and outcomes".
Finn H. Andersen NTNU, juni 2017.

Publikasjonar

A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdfA calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdf
Age Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Age Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdfAge Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdf
Costs and expected gain in lifetime health.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Costs and expected gain in lifetime health.pdfCosts and expected gain in lifetime health.pdf
Dagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Dagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdfDagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdf
Do elderly intensive care unit patients receive less.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Do elderly intensive care unit patients receive less.pdfDo elderly intensive care unit patients receive less.pdf
Hva begrenser tilgangen på organer_.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Hva begrenser tilgangen på organer_.pdfHva begrenser tilgangen på organer_.pdf
Impact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Impact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdfImpact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdf
Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdfRelation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdf
Variations in the length of stay of intensive care.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Variations in the length of stay of intensive care.pdfVariations in the length of stay of intensive care.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.