Forsking og publikasjonar

NIR har brukt mykje tid og energi på å byggje opp registeret, men er no komen i ein fase der registerdata også i større grad blir brukt til forskning og publikasjonar, i tråd med vedtektene.

Blodprøvetaking

Prosjekter

Forskning er viktig og NIR oppfordrer derfor flest mulig til å delta.
Se også  Informasjon til forskere

Oppfølging av pasienter og pårørende:

The provision of nurse-led follow up at Norwegian int. care units

Mastergrad


Doktorgrader

Publikasjonar

A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdfA calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdfpdf258831
Age Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Age Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdfAge Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdfpdf2173294
Costs and expected gain in lifetime health.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Costs and expected gain in lifetime health.pdfCosts and expected gain in lifetime health.pdfpdf510976
Dagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Dagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdfDagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdfpdf15689
Do elderly intensive care unit patients receive less.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Do elderly intensive care unit patients receive less.pdfDo elderly intensive care unit patients receive less.pdfpdf345352
Hva begrenser tilgangen på organer_.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Hva begrenser tilgangen på organer_.pdfHva begrenser tilgangen på organer_.pdfpdf15441
Impact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Impact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdfImpact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdfpdf244136
Intensive @ Critical Care Nursing.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Intensive @ Critical Care Nursing.pdfIntensive @ Critical Care Nursing.pdfpdf422807
Moi_et_al-2018-Journal_of_Clinical_Nursing.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Moi_et_al-2018-Journal_of_Clinical_Nursing.pdfMoi_et_al-2018-Journal_of_Clinical_Nursing.pdfpdf734861
Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdfRelation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdfpdf1221752
The status of intensive care medicine.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/The status of intensive care medicine.pdfThe status of intensive care medicine.pdfpdf983035
Variations in the length of stay of intensive care.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Variations in the length of stay of intensive care.pdfVariations in the length of stay of intensive care.pdfpdf551422

Fann du det du leita etter?