HELSENORGE

Prosjekter og publikasjonar

NIR har brukt mykje tid og energi på å byggje opp registeret, men er no komen i ein fase der registerdata også i større grad blir brukt til forskning og publikasjonar, i tråd med vedtektene.

Blodprøvetaking. foto

Prosjekt

Forsking er viktig og NIR oppfordrar derfor flest mogleg til å delta.
Sjå også  Informasjon til forskarar

Oppfølging av pasientar og pårørande:

The provision of nurse-led follow up at Norwegian int. care units

Kvalitetsforbetring


NIR tilrår at einingane utfører "Pårørandetilfredsheit undersøkinga" (spørreskjema FS-ICU24) kvart andre år. For meir info, kontakt NIR sentralt.

​​​​​Intensivregisteret gjennomfører i 2021 eit kvalitetsprosjekt om komplikasjoner som oppstår i forbindelse med eit intensivopphald. Sjå meir om dette her

Mastergrad

Doktorgradar

  • «Severity of disease and concern for the distribution of lifetime health. Distribution-weighted cost-effectiveness analysis of admission to intensive care units». Frode Lindmark UiB, 01.12.17 
  • «Severity of illness and short-term outcomes in Scandinavian intensive care medicine». Kristian Strand, februar 2011, Universitetet i Bergen.
  • «Intensive care for the very old - ICU admission triage and outcomes». Finn H. Andersen NTNU, juni 2017.

Publikasjonar

A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdfA calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data.pdfpdf258831
Age Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Age Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdfAge Risk and Life Expectancy in Norwegian Intensive Care.pdfpdf2173294
Costs and expected gain in lifetime health.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Costs and expected gain in lifetime health.pdfCosts and expected gain in lifetime health.pdfpdf510976
Dagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Dagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdfDagens Medisin 120209 Hva begrenser tilgangen på organer.pdfpdf15689
Do elderly intensive care unit patients receive less.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Do elderly intensive care unit patients receive less.pdfDo elderly intensive care unit patients receive less.pdfpdf345352
Family satisfaction in the intensive care, a cross-sectional study form Norway.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Family satisfaction in the intensive care, a cross-sectional study form Norway.pdfFamily satisfaction in the intensive care, a cross-sectional study form Norway.pdfpdf760615
Hva begrenser tilgangen på organer_.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Hva begrenser tilgangen på organer_.pdfHva begrenser tilgangen på organer_.pdfpdf15441
Impact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Impact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdfImpact of the post-World War II generation on intensive care needs in Norway.pdfpdf244136
Intensive @ Critical Care Nursing.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Intensive @ Critical Care Nursing.pdfIntensive @ Critical Care Nursing.pdfpdf422807
Moi_et_al-2018-Journal_of_Clinical_Nursing.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Moi_et_al-2018-Journal_of_Clinical_Nursing.pdfMoi_et_al-2018-Journal_of_Clinical_Nursing.pdfpdf734861
Patient mobilisation in the intensive care unit and evaluation of a multifaceted intervention including Facebook groups.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Patient mobilisation in the intensive care unit and evaluation of a multifaceted intervention including Facebook groups.pdfPatient mobilisation in the intensive care unit and evaluation of a multifaceted intervention including Facebook groups.pdfpdf1402597
Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Relation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdfRelation of Reported Sedation and Ventilator Weaning Practices.pdfpdf1221752
The status of intensive care medicine.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/The status of intensive care medicine.pdfThe status of intensive care medicine.pdfpdf983035
Variations in the length of stay of intensive care.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Publikasjoner/Variations in the length of stay of intensive care.pdfVariations in the length of stay of intensive care.pdfpdf551422


​​Fann du det du leita etter?