HELSENORGE
Hender med hansker inntuberer pasient. Foto

Komplikasjoner på intensiv

Norsk intensivregister gjennomførte eit nasjonalt og lokalt kvalitetsforbetringsprosjekt med fokus på komplikasjoner som kan oppstå under eit intensivopphald. Dette er en ressursside for helsepersonell og registrarer i Norsk intensiv- og pandemiregister.


​​

Fann du det du leita etter?