HELSENORGE
Hender med hansker inntuberer pasient. Foto

Komplikasjoner på intensiv

Norsk intensivregister gjennomfører et nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt med fokus på komplikasjoner som kan oppstå i forbindelse med et intensivopphold. Dette er en ressursside for helsepersonell og registrarer i Norsk intensiv- og pandemiregister.


Fann du det du leita etter?