HELSENORGE

Pårørandetilfredsheit

Dette er ei ressurside for helsepersonell ved norske intensiveiningar og registrarar i Norsk intensivregister. Her finn du omtale om tidlegare gjennomførte prosjekt og ressuser for å utføre ei pårørandetilfredsheit undersøkjing, ved bruk av skjema FS-ICU-24. Dette er eit validert spøreskjema, for å kartleggje pårørande si tilfredsheit med pleie, behandling og avgjerder under opphald i intensivavdelingar. 

Bilde: barn og voksen får informasjon av helsepersonell

Intensivpasientar er vanlegvis kritisk sjuke, svært svekka og ofte trøytte eller sovande som følgje av medikament eller sjukdommen i seg sjølv. Personalet kommuniserer difor mykje direkte med pasienten sine pårørande. Pårørande er til stades i varierande grad, og/eller har hyppig telefonkontakt med avdelinga. Forsking har vist at det ofte er samsvar mellom det pårørande og pasienten opplever.

​​Her finn du dokument relatert til det nasjonale forbetringsprosjektet i NIR frå 2015-2017. 

Vi ynskte med dette å bruke eit utprøvd og godkjent spørjeskjema til å kartleggje i kva grad pårørande var tilfredse ved norske intensivavdelingar. Formålet var å undersøkje korleis pårørande opplevde måten intensivpersonellet har teke seg av pårørande og pasienten. Dette var eit samarbeidsprosjekt mellom Regionalt servicemiljø i SKDE (Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering) og NIR. Det var 19 intensivavdelingar ved ulike sjukehus rundt i landet som deltok i prosjektet.

FC ICU 24 versjon 110320 (revised).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/FC ICU 24 versjon 110320 (revised).pdfFC ICU 24 versjon 110320 (revised).pdfpdf638952
Refinement, scoring, and validation.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Refinement, scoring, and validation.pdfRefinement, scoring, and validation.pdfpdf336327
Measuring Family Satisfaction With Care in the Intensive Care Unit 2001.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Measuring Family Satisfaction With Care in the Intensive Care Unit 2001.pdfMeasuring Family Satisfaction With Care in the Intensive Care Unit 2001.pdfpdf67368
Sluttrapport revidert.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Sluttrapport revidert.pdfSluttrapport revidert.pdfpdf2733373
Prosjektplan pårørendetilfredshetsundersøkelse 21.09.15.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Prosjektplan pårørendetilfredshetsundersøkelse 21.09.15.pdfProsjektplan pårørendetilfredshetsundersøkelse 21.09.15.pdfpdf518986
Guide for samtaler med voksne pårørende til intensivpasienter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Guide for samtaler med voksne pårørende til intensivpasienter.pdfGuide for samtaler med voksne pårørende til intensivpasienter.pdfpdf24864
helsenorge.no-innholdsstrategi-referasegruppe-mai2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/helsenorge.no-innholdsstrategi-referasegruppe-mai2017.pdfhelsenorge.no-innholdsstrategi-referasegruppe-mai2017.pdfpdf2599795
Poster avslutning av prosjekt - Gjøvik.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Poster avslutning av prosjekt - Gjøvik.pdfPoster avslutning av prosjekt - Gjøvik.pdfpdf63960
Poster avslutning av prosjekt - Int. Unn Tromsø.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Poster avslutning av prosjekt - Int. Unn Tromsø.pdfPoster avslutning av prosjekt - Int. Unn Tromsø.pdfpdf133968
Poster avslutning Namsos.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Poster avslutning Namsos.pdfPoster avslutning Namsos.pdfpdf229946
Poster avslutning Nord-Trøndelag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Poster avslutning Nord-Trøndelag.pdfPoster avslutning Nord-Trøndelag.pdfpdf229998
Presentasjon FS_ICU ESICM.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Presentasjon FS_ICU ESICM.pdfPresentasjon FS_ICU ESICM.pdfpdf87722
Følgebrev til FS ICU24 (siste).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Følgebrev til FS ICU24 (siste).pdfFølgebrev til FS ICU24 (siste).pdfpdf217599
Haines review 2015 psychosocial outcomes.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Haines review 2015 psychosocial outcomes.pdfHaines review 2015 psychosocial outcomes.pdfpdf534502
Hente pasientlister i DIPS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Hente pasientlister i DIPS.pdfHente pasientlister i DIPS.pdfpdf192392
Kartlegging av dagens praksis ved deltakeravdelingene ved baseline for prosjektstart.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Kartlegging av dagens praksis ved deltakeravdelingene ved baseline for prosjektstart.pdfKartlegging av dagens praksis ved deltakeravdelingene ved baseline for prosjektstart.pdfpdf285702
Basallinjemåling NIR okt.-des. 2015 Pårørendetilfredshet n=325 figurer.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Basallinjemåling NIR okt.-des. 2015 Pårørendetilfredshet n=325 figurer.pdfBasallinjemåling NIR okt.-des. 2015 Pårørendetilfredshet n=325 figurer.pdfpdf341072
Ofte stilte spørsmål.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Ofte stilte spørsmål.pdfOfte stilte spørsmål.pdfpdf267184
Prosedyre gjennomføring Familietilfredshet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Prosedyre gjennomføring Familietilfredshet.pdfProsedyre gjennomføring Familietilfredshet.pdfpdf184551
Sjøbø kvalitetskonferanse Stavanger 1.juni 2016 [Skrivebeskyttet].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Sjøbø kvalitetskonferanse Stavanger 1.juni 2016 [Skrivebeskyttet].pdfSjøbø kvalitetskonferanse Stavanger 1.juni 2016 [Skrivebeskyttet].pdfpdf1813848
van den Born-van Zanten 2016 PTSR hos pårørende.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/van den Born-van Zanten 2016 PTSR hos pårørende.pdfvan den Born-van Zanten 2016 PTSR hos pårørende.pdfpdf207640
Log for screening av pasienter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Log for screening av pasienter.pdfLog for screening av pasienter.pdfpdf168898


Her har vi samla ressursar for gjennomføring av utsending av FS-ICU-24, gjeldane frå 2022. 

Her finn du norske publikasjonar med FS-ICU-24 som tema.


Fann du det du leita etter?