Pårørandetilfredsheit - eit samarbeidsprosjekt

Dette er eit kvalitetsforbetringsprosjekt der formålet var å bruke eit validert skjema (FS-ICU24) til å kartleggje pårørande si tilfredsheit med pleie, behandling og avgjerder under opphald i norske intensivavdelingar. 

Intensivpasientar er vanlegvis kritisk sjuke, svært svekka og ofte trøytte eller sovande som følgje av medikament eller sjukdommen i seg sjølv. Personalet kommuniserer difor mykje direkte med pasienten sine pårørande, som ofte er til stades større deler av tida og/eller har hyppig telefonkontakt med avdelinga. Forsking har vist at det ofte er samsvar mellom det pårørande og pasienten opplever.

Vi ynskte med dette å bruke eit utprøvd og godkjent spørjeskjema til å kartleggje hvor tilfredse pårørande ved norske intensivavdelingar faktisk er med måten vi har teke oss av dei og pasienten på.

Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom Regionalt servicemiljø i SKDE (Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering). Det var 19 intensivavdelingar ved ulike sjukehus rundt i landet som deltok i prosjektet.

Refinement, scoring, and validation.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Refinement, scoring, and validation.pdfRefinement, scoring, and validation.pdf
Measuring Family Satisfaction With Care in the Intensive Care Unit 2001.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Measuring Family Satisfaction With Care in the Intensive Care Unit 2001.pdfMeasuring Family Satisfaction With Care in the Intensive Care Unit 2001.pdf
Sluttrapport revidert.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Sluttrapport revidert.pdfSluttrapport revidert.pdf
Prosjektplan pårørendetilfredshetsundersøkelse 21.09.15.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Prosjektplan pårørendetilfredshetsundersøkelse 21.09.15.pdfProsjektplan pårørendetilfredshetsundersøkelse 21.09.15.pdf
Guide for samtaler med voksne pårørende til intensivpasienter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Guide for samtaler med voksne pårørende til intensivpasienter.pdfGuide for samtaler med voksne pårørende til intensivpasienter.pdf
helsenorge.no-innholdsstrategi-referasegruppe-mai2017.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/helsenorge.no-innholdsstrategi-referasegruppe-mai2017.pdfhelsenorge.no-innholdsstrategi-referasegruppe-mai2017.pdf
Poster avslutning av prosjekt - Gjøvik.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Poster avslutning av prosjekt - Gjøvik.pdfPoster avslutning av prosjekt - Gjøvik.pdf
Poster avslutning av prosjekt - Int. Unn Tromsø.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Poster avslutning av prosjekt - Int. Unn Tromsø.pdfPoster avslutning av prosjekt - Int. Unn Tromsø.pdf
Poster avslutning Namsos.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Poster avslutning Namsos.pdfPoster avslutning Namsos.pdf
Poster avslutning Nord-Trøndelag.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Poster avslutning Nord-Trøndelag.pdfPoster avslutning Nord-Trøndelag.pdf
Presentasjon FS_ICU ESICM.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Presentasjon FS_ICU ESICM.pdfPresentasjon FS_ICU ESICM.pdf
Følgebrev til FS ICU24 (siste).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Følgebrev til FS ICU24 (siste).pdfFølgebrev til FS ICU24 (siste).pdf
FS ICU 24 versjon 300915 (final).pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/FS ICU 24 versjon 300915 (final).pdfFS ICU 24 versjon 300915 (final).pdf
Haines review 2015 psychosocial outcomes.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Haines review 2015 psychosocial outcomes.pdfHaines review 2015 psychosocial outcomes.pdf
Hente pasientlister i DIPS.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Hente pasientlister i DIPS.pdfHente pasientlister i DIPS.pdf
Kartlegging av dagens praksis ved deltakeravdelingene ved baseline for prosjektstart.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Kartlegging av dagens praksis ved deltakeravdelingene ved baseline for prosjektstart.pdfKartlegging av dagens praksis ved deltakeravdelingene ved baseline for prosjektstart.pdf
Basallinjemåling NIR okt.-des. 2015 Pårørendetilfredshet n=325 figurer.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Basallinjemåling NIR okt.-des. 2015 Pårørendetilfredshet n=325 figurer.pdfBasallinjemåling NIR okt.-des. 2015 Pårørendetilfredshet n=325 figurer.pdf
Ofte stilte spørsmål.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Ofte stilte spørsmål.pdfOfte stilte spørsmål.pdf
Prosedyre gjennomføring Familietilfredshet.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Prosedyre gjennomføring Familietilfredshet.pdfProsedyre gjennomføring Familietilfredshet.pdf
Sjøbø kvalitetskonferanse Stavanger 1.juni 2016 [Skrivebeskyttet].pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Sjøbø kvalitetskonferanse Stavanger 1.juni 2016 [Skrivebeskyttet].pdfSjøbø kvalitetskonferanse Stavanger 1.juni 2016 [Skrivebeskyttet].pdf
van den Born-van Zanten 2016 PTSR hos pårørende.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/van den Born-van Zanten 2016 PTSR hos pårørende.pdfvan den Born-van Zanten 2016 PTSR hos pårørende.pdf
Log for screening av pasienter.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning, studier/Prosjektdokument - familietilfredshet/Log for screening av pasienter.pdfLog for screening av pasienter.pdf

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.