HELSENORGE

Elektronisk registrering

Vi ønsker alle sykehus velkommen til å ta i bruk den elektroniske løsningen for innregistrering av sine pasient- og operasjonsdata i Medisinsk registreringssystem (MRS).
MRS er en godkjent elektronisk innregistreringsløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, utviklet av Helse Midt-Norge IT. MRS er tilgjengelig for samtlige registre i vårt nettverk.

Bilder viser alle logoene til registrene Leddproteser, Hoftebrudd, Korsbånd og Barnehofte.

Før oppstart må din avdeling få tilgang til den elektroniske løsningen via Falk (Falk.nhn.no). Informasjon om oppstart finner du her: ​

Brukermanualer for elektronisk registrering av leddproteser


Instruksjon for registrering av operasjonsskjema for kirurg
Veiledning for innlogging og registrering av det elektronisk operasjonssjonsskjemaet finner du her:

Instruksjon for registrering av implantater for operasjonssykepleier
Registrering av implantater må skje med skanner via nettsiden Pscan.Procordo.com.
Vi anbefaler at operasjonssykepleier utfører registrering på operasjonsstuen.
Etter registrering av implantater vil man motta en operasjons-ID som skal oppgis av kirurg i operasjonsskjemaet som sendes inn til Nasjonalt Register for Leddproteser.

Din avdeling skal ha mottatt brukernavn og passord for innlogging til Pscan. Om din avdeling likevel mangler innlogging, ta kontakt med brukerstøtte.


Instruksjon for utsending av PROM
Det elektroniske PROM-skjemaet er tilgjengelig for skulder, kne og hoftepasienter.

Klinikken tar ansvar for at skjema fylles ut av pasienten preoperativt, før primær eller revisjonsoperasjon. Registeret vil sende oppfølgingsskjema til pasienten 1, 6 og 10 år postoperativt.


Skjemaveileder dekningsgrad
For sykehus som er blitt fullt elektronisk, anbefaler vi at dere gjennomfører en regelmessig kontroll, hvor dere går igjennom utførte operasjoner og undersøker hvorvidt skjema er registrert i MRS. 
I de tilfeller hvor skjemaet ikke er utfylt, må det sendes en påminnelse til kirurg som har operert pasienten.

Samtykkeerklæring 
Pasienten skal motta informasjon og signere samtykkeerklæring før inklusjon i Nasjonalt Register for Leddproteser. Gjeldende samtykkeerklæring finner du her:


Brukerstøtte
Telefon 90583174/ 55973742/ 55973743
Epost: nrl-support@helse-bergen.no

​​Bruker​manualer for elektronisk registrering av korsbånd


Instruksjon for registrering av operasjonsskjema for kirurg

Veiledning for innlogging og registrering av det elektronisk operasjonssjonsskjemaet finner du her:

Instruksjon for registrering av implantater for operasjonssykepleier
Registrering av implantater må skje med skanner via nettsiden Pscan.Procordo.com.

Vi anbefaler at operasjonssykepleier utfører registrering på operasjonsstuen.
Etter registrering av implantater vil man motta en operasjons-ID som skal oppgis av kirurg i operasjonsskjemaet som sendes inn til Nasjonalt korsbåndregister.

Din avdeling skal ha mottatt brukernavn og passord for innlogging til Pscan. Om din avdeling likevel mangler innlogging, ta kontakt med brukerstøtte.


Instruksjon for utsending av PROM
Klinikken tar ansvar for at skjema skal fylles ut av pasienten ved inklusjon i registret etter skade eller preoperativt (før primær eller revisjonsoperasjon). Registeret vil sende oppfølgingsskjema til pasienten etter 2, 5 og 10 år.

Samtykkeerklæring 
Pasienten skal motta informasjon og signere samtykkeerklæring før inklusjon i Nasjonalt Korsbåndregister. Gjeldende samtykkeerklæring finner du her:


Brukerstøtte
Telefon 90 58 31 74/ 55976454
Epost: nrl-support@helse-bergen.no

​​Bruker​manualer for elektronisk registrering av ​hoftebrudd


Instruksjon for registrering av operasjonsskjema for kirurg

Veiledning for innlogging og registrering av det elektronisk operasjonssjonsskjemaet finner du her:

Instruksjon for registrering av implantater  for operasjonssykepleier
Registrering av implantater må skje med skanner via nettsiden Pscan.Procordo.com.

Vi anbefaler at operasjonssykepleier utfører registrering på operasjonsstuen.
Etter registrering av implantater vil man motta en operasjons-ID som skal oppgis av kirurg i operasjonsskjemaet som sendes inn til Nasjonalt hoftebrudregister.​

Din avdeling skal ha mottatt brukernavn og passord for innlogging. Om din avdeling mangler innlogging, ta kontakt med brukerstøtte.

​​MERK: Det er ikke krav om samtykke fra pasientene for å registrere opplysninger i Nasjonalt Hoftebruddregister. Pasienten skal likevel få utdelt informasjonsskriv med informasjon om inklusjon i registeret. 

Brukerstøtte 
Telefon 90 58 31 74/ 55976450
Epost: nrl-support@helse-bergen.no  ​​​​

Brukermanualer for elektronisk registrering av barnehofte


Instruksjon for registrering av operasjonsskjema for kirurg

Veiledning for innlogging og registrering av det elektronisk operasjonssjonsskjemaet finner du her:

Pasienten skal motta informasjon og signere samtykkeerklæring før inklusjon i Nasjonalt Barnehofteregister. Gjeldende samtykkeerklæring finner du her:

​Brukerstøtte 
Telefon 90 58 31 74/ 55976450
Epost: ​nrl-support@helse-bergen.no  ​

​​Brukerstøtte
Telefon: 90583174
Epost ​nrl-support@helse-bergen.no

​​
Fann du det du leita etter?