Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted.  

Har du søvnproblemer? Test deg selv

​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du har, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.

Søvntesten er utviklet ved Universitetet i Bergen (UiB) av professor Bjørn Bjorvatn. Universitetet benytter spørreverktøyet «SurveyXact by Rambøll» som programvare for denne undersøkelsen. Her blir personvernet ivaretatt på en sikker måte. Du kan lese mer om dette på følgende lenke: https://www.surveyxact.no/gdpr/. Det er inngått databehandleravtale mellom UiB og Rambøll AS.
Det er frivillig å svare, og du kan når som helst avbryte spørreundersøkelsen. Alle svar blir registrert, også delvis besvarte spørreundersøkelser. Alle svar behandles avidentifisert, og blir anonymisert fortløpende ved at IP-adresser / nettidentifikatorer slettes av databehandler. Anonymisert datamateriale fra svarene vil kunne bli benyttet til rapportskriving og vitenskapelige artikler i ettertid.

Quiz om norsk soveromsvaner

Ta quizen  her

Mer om SOVno

Se hvem vi er, finn årsrapporter og annen nyttig informasjon

Anbefalinger og retningslinjer

Nasjonal anbefaling for utredning og behandling av insomni

Anbefaling for håndtering av helsekrav til førerkort for pasienter som utredes for søvnsykdommer

Anbefalinger for utførelse av objektive søvnundersøkelser

 • Søvn og søvnsykdommer

  På denne siden finner du tekster med tema knyttet til normal søvn, søvnsykdommer og utredning og behandling av søvnsykdommer.

 • Utredning- og behandlingstilbud i Norge

  På denne siden finner du en oversikt over offentlige og private tilbud for utredning og behandling av søvnsykdommer innen hver helseregion i Norge.

 • Brosjyrer om søvn

  Her finner du fire forskjellige informasjonsbrosjyrer om søvn og søvnsykdommer laget av SOVno.

 • Tidsskriftet SØVN

  Her finner du alle utgaver av tidsskriftet SØVN som gis ut av SOVno to ganger i året. Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

 • Fagartikler

  Her finner du sentrale og anbefalte artikler innen feltet med skildring av innholdet i publikasjonen. Nye artikler vil bli lagt ut med jevne mellomrom.

 • Publikasjoner

  Her finner du liste over publikasjoner innen søvn.

 • Spørreskjema

  Her finner du aktuelle spørreskjema som brukes i utredning av søvnsykdommer.

 • Bøker om søvn

  Liste over bøker innen søvn og søvnrelaterte tema fra nordiske forfattere.

 • Doktorgrader

  Liste over avlagte doktorgrader innen søvnrelaterte tema i Norge.

 • Kurs og kongresser

  Her finner du en oversikt over nasjonale og internasjonale kurs og kongresser innen søvnrelaterte tema.

 • Forskning

  Aktuelle forskningsprosjekt innen søvn som SOVno er involvert i.

 • Nyttige adresser og internettsider

  Her finner du en oversikt over nyttige adresser og internettsider.

Aktuelle saker

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.