Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

SOVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. Vi retter oss både mot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. SOVno deltar i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger av helsepersonell, og gir veiledning/rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig. Vi driver med forskning i egen regi, samt bidrar til forskning- og fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse.
 
Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted.

Har du søvnproblemer? Test deg selv

​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du har, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.

Søvntesten er utviklet ved Universitetet i Bergen (UiB) av professor Bjørn Bjorvatn. Universitetet benytter spørreverktøyet «SurveyXact by Rambøll» som programvare for denne undersøkelsen. Her blir personvernet ivaretatt på en sikker måte. Du kan lese mer om dette på følgende lenke: https://www.surveyxact.no/gdpr/. Det er inngått databehandleravtale mellom UiB og Rambøll AS.
Det er frivillig å svare, og du kan når som helst avbryte spørreundersøkelsen. Alle svar blir registrert, også delvis besvarte spørreundersøkelser. Alle svar behandles avidentifisert, og blir anonymisert fortløpende ved at IP-adresser / nettidentifikatorer slettes av databehandler. Anonymisert datamateriale fra svarene vil kunne bli benyttet til rapportskriving og vitenskapelige artikler i ettertid.

Quiz om norsk soveromsvaner

Ta quizen  her

Mer om SOVno

Se hvem vi er, og annen nyttig informasjon

Kvalitetsverktøy (anbefalinger og retningslinjer)

Nasjonal anbefaling for utredning og behandling av insomni

Anbefaling for håndtering av helsekrav til førerkort for pasienter som utredes for søvnsykdommer

Anbefalinger for utførelse av objektive søvnundersøkelser

Resultatmål og kompetansespredningsplan

Plan for forskning og kompetansespredning 2020

Årsrapporter

 • Søvn og søvnsykdommer

  På denne siden finner du tekster med tema knyttet til normal søvn, søvnsykdommer og utredning og behandling av søvnsykdommer.

 • Utredning- og behandlingstilbud i Norge

  På denne siden finner du en oversikt over offentlige og private tilbud for utredning og behandling av søvnsykdommer innen hver helseregion i Norge.

 • Brosjyrer om søvn

  Her finner du fire forskjellige informasjonsbrosjyrer om søvn og søvnsykdommer laget av SOVno.

 • Faksimile forsider Tidsskriftet SØVNTidsskriftet SØVN

  Her finner du alle utgaver av tidsskriftet SØVN som gis ut av SOVno to ganger i året. Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

 • Publikasjoner

  Her finner du liste over publikasjoner innen søvn.

 • Fagartikler

  Her finner du sentrale og anbefalte artikler innen feltet med skildring av innholdet i publikasjonen. Nye artikler vil bli lagt ut med jevne mellomrom.

 • Doktorgrader

  Liste over avlagte doktorgrader innen søvnrelaterte tema i Norge.

 • Kurs og kongresser

  Her finner du en oversikt over nasjonale og internasjonale kurs og kongresser innen søvnrelaterte tema.

 • Forskning

  Aktuelle forskningsprosjekt innen søvn som SOVno er involvert i.

 • Nyttige adresser og internettsider

  Her finner du en oversikt over nyttige adresser og internettsider.

 • Spørreskjema

  Her finner du aktuelle spørreskjema som brukes i utredning av søvnsykdommer.

 • Bøker om søvn

  Liste over bøker innen søvn og søvnrelaterte tema fra nordiske forfattere.

Aktuelle saker

Fann du det du leita etter?