Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)

SOVno skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene. 

Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted.

Har du søvnproblemer? Test deg selv

​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du har, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.

Mer om SOVno

Se hvem vi er, finn årsrapporter og annen nyttig informasjon

21.10.2016

Søvnkvalitet etter nyretransplantasjon

Forskere fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har i denne longitudinelle studien undersøkt forekomst av søvnplager før og etter en nyretransplantasjon. Studien fulgte 301 dialysepasienter over 5 år og i løpet av denne period...
14.10.2016

Effekt av søvnmangel på epileptiske anfall

I denne prospektive overkryssningsstudien ble det undersøkt om søvnmangel kan være en utløsende faktor for epileptiske anfall. Totalt ble 152 voksne personer intervjuet ved akutt innleggelse for epileptisk anfall og ved oppfølging. Studien...
06.10.2016

Effekt av vektreduksjon på søvnapné og biomarkører for hjertesvikt

Overvekt er assosiert med økt risiko for søvnapné, nedsatt lungefunksjon og hjertesvikt. I denne studien er det blitt undersøkt om vektreduksjon ved hjelp av livsstilsendring eller operasjon reduserer alvorlighetsgraden av søvnapne, bedrer...
20.09.2016

Blokkering av blått lys som behandling for mani

I denne randomiserte placebo-kontrollerte studien ble det undersøkt om bruk av briller som blokkerer blått lys kan redusere symptomer på mani hos voksne med bipolar lidelse I.
20.09.2016

Utvikling av søvnproblemer fra barndom til ungdom

I denne longitudinelle studien ble det undersøkt hvordan søvnproblemer utvikles over tid, fra barndom til ungdom, samt om søvnproblemer ved 7-9 og 11-13 års alder predikerer søvnproblemer ved 16-19 års alderen. Over 2000 barn deltok i studi...
16.09.2016

Søvnproblemer hos barn og unge med epilepsi

Forskere fra Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus har i denne studien undersøkt om søvnproblemer hos barn med epilepsi er assosiert med psykiske lidelser. Over 90 barn og unge mellom 10-19 år ble inkludert i studien og i...
16.09.2016

Søvnforstyrrelser ved revmatoid artritt

I denne studien har forskere fra Diakonhjemmet sykehus og Drammen sykehus sett på søvnforstyrrelse hos pasienter som lider av reumatoid artritt. Det ble undersøkt sammenheng mellom ulike symptomer ved sykdommen og søvnforstyrrelsen. Studien...
Se flere nyheter()