HELSENORGE

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)

SOVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. Vi retter oss både mot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. SOVno deltar i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger av helsepersonell, og gir veiledning/rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig. Vi driver med forskning i egen regi, samt bidrar til forskning- og fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse.

 
Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted.

Har du søvnproblemer? Test deg selv

​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du har, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.

Søvntesten er utviklet ved Universitetet i Bergen (UiB) av professor Bjørn Bjorvatn. Universitetet benytter spørreverktøyet «SurveyXact by Rambøll» som programvare for denne undersøkelsen. Her blir personvernet ivaretatt på en sikker måte. Du kan lese mer om dette på følgende lenke: https://www.surveyxact.no/gdpr/. Det er inngått databehandleravtale mellom UiB og Rambøll AS.
Det er frivillig å svare, og du kan når som helst avbryte spørreundersøkelsen. Alle svar blir registrert, også delvis besvarte spørreundersøkelser. Alle svar behandles avidentifisert, og blir anonymisert fortløpende ved at IP-adresser / nettidentifikatorer slettes av databehandler. Anonymisert datamateriale fra svarene vil kunne bli benyttet til rapportskriving og vitenskapelige artikler i ettertid.

Quiz om norsk soveromsvaner

Ta quizen  her

Mer om SOVno

Se hvem vi er, og annen nyttig informasjon

Kvalitetsverktøy (anbefalinger og retningslinjer)

Nasjonal anbefaling for utredning og behandling av insomni

Nasjonal anbefaling for utredning og behandling av døgnrytmelidelser.

Anbefaling for håndtering av helsekrav til førerkort for pasienter som utredes for søvnsykdommer

Anbefalinger for utførelse av objektive søvnundersøkelser

Behandling av mareritt.

Behandlingsanbefaling ved oppstart og oppfølging med CPAP-behandling hos voksne

Resultatmål og kompetansespredningsplan

Plan for forskning og kompetansespredning 2023​​

Årsrapporter

Aktuelle saker

Fann du det du leita etter?