HELSENORGE

Mohn Kreftforskingslaboratorium

Mohn kreftforskingslaboratorium vart etablert i 2009 i laboratoriebygget på Haukeland med middel frå Bergens Medisinske Forskingsstiftelse (BMFS) og Trond Mohn.


Laboratoriet har 25 forskarar og teknikarar som i hovudsak jobbar med følgande problemstillingar:

  • Genetiske endringar som gjer kreftceller resistente mot behandling.
  • Medfødte genetiske faktorar som påverkar risikoen for kreft og resulterer i ulike kliniske uttrykk og ulik grad av sideverknadar ved behandling.
  • Hormoner og deira rolle i sjukdomsutvikling og behandling ved ulike hormonfølsomme kreftsjukdomar.

Forskninga vert i hovudsak utført innan kreft oppstått i bryst, eggstokkar, føflekkar, testiklar, prostata og mage-tarm. Målet er å auke kompetansen innan kreftforsking og -behandling.

Mer informasjon om våre forskningsprosjekt, ansatte og publikasjoner

Kontaktinformasjon

​Telefon:
55 97 64 44

Epost:
postmottak@helse-bergen.no 

Postadresse:
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus​
Mohn kreftforskingslaboratorium
Laboratoriebygget, et. 1M
Postboks 1400
5021 Bergen

Gruppa sine prosjekt vert støtta av:

Logo UiB    Helse Bergen logo          Kreftforeningen logo         Bergen medisinske forskningsstiftelse logo 

 
Fann du det du leita etter?