HELSENORGE
Gruppebilde ansatte Mohn kreftforskingslaboratorium. Foto

Mohn kreftforsknings-laboratorium

Mohn kreftforskningslaboratorium vart etablert i 2009 i laboratoriebygget på Haukeland med middel frå Bergens medisinske forskningsstiftelse (BMFS) og Trond Mohn.


Laboratoriet består av 3 forskingsgruppar med omkring 25 forskarar og teknikarar som i hovudsak jobbar med følgande problemstillingar:

Brystkreftgruppa:

  • Genetiske endringar som gjer kreftceller resistente mot behandling.
  • Medfødte genetiske faktorar som påverkar risikoen for kreft og resulterer i ulike kliniske uttrykk og ulik grad av sideverknadar ved behandling.
  • "Epigenetiske" forandringar som årsak til kreft og behandlingsresistens.
  • Hormoner og deira rolle i sjukdomsutvikling og behandling ved ulike hormonfølsomme kreftsjukdomar.
Forskinga vert i hovudsak utført innan kreft oppstått i bryst, eggstokkar, føflekkar og mage-tarm. Målet er å auke kompetansen innan kreftforsking og -behandling.


KTS-prosjektgruppa:


  • Molekylære mekanismar ved stråleterapi ved endetarmskreft.
  • Biomarkørar ved testikkelkreft.


Våre kliniske studier og kliniske samarbeidsstudier:

Kontaktinformasjon

Telefon:
55 97 64 44

Epost:
postmottak@helse-bergen.no 

Postadresse:
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Mohn kreftforskingslaboratorium
Laboratoriebygget, et. 1M
Postboks 1400
5021 Bergen

 

Prosjekter i laboratoriet vert støtta av:
Logo Stiftelsen Gerhard Jebsen. Grafikk
Logo Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus. Grafikk
Logo Kreftforeningen. Grafikk
Logo Brystkreftforeningen. Foto
Logo Forskningsrådet. Grafisk illustrasjon
Logo Universitetet i Bergen. Grafisk illustrasjon.

Logo Bergen medisinske forskningsstiftelse. Grafikk
Logo Illumina. Grafisk illustrasjon

Logo Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus, Kreftavdelinga - gåver og donasjoner.
Logo AstraZeneca. Grafisk illustrasjon
Logo Pfizer. Grafisk illustrasjon


Logo Grieg Foundation. Grafisk illustrasjon
Fann du det du leita etter?