HELSENORGE

Senter for nukleærmedisin og PET

PET står for positronemisjonstomografi. Det er ein metode nytta til å framstille funksjonar og biokjemiske prosessar i levande vev med hjelp av radioaktivt merka sporstoff.  PET/CT har stor verdi innanfor kreftdiagnostikk og for undersøkingar av hjernen.

Fann du det du leita etter?