HELSENORGE

Tilvising til PET

Her finn du aktuelle skjema for tilvising til seksjon for nukleærmedisin og PET.

Tilvisinga sendast til:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Senter for nuklæermedisin / PET senter (Parkbygget)
Postboks 1400
5021 BERGENFann du det du leita etter?