HELSENORGE
To trær, gress og steintrapp i midten, blå himmel.Foto

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom (RFM)

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom Helse Vest​ skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. Vår virksomhet omfattar formidling, fagutvikling, konsultasjon​​​, veiledning, rådgjeving, forsking og undervisning. RFM Helse Vest gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

Meir om oss

RFM Helse Vest skal: 

  • ​Bidra til kompetanseheving og tjenesteutvikling i kliniske enheter i regionen
  • Se tilbudet til pasientene i et livsløpsperspektiv og bidra til gode overganger mellom ulike tjenestenivå og enheter
  • Støtte forskning og fagutvikling som bidrar til utvikling av tjenestetilbudet til pasientene
  • Identifisere utfordringer i feltet knyttet til diagnosene
  • Ta stilling til hvilke satsninger det er behov for i regionen
Et kompetansemiljø / tyngdepunkt i Helse Fonna​​ som arbeider med psykiske lidelser og særlig utfordrende atferd ved autisme og utviklingshemming er også en del av RFM.

 
RFM er organisatorisk plassert i Helse Bergen på Kronstad DPS, som er en enhet i Divisjon for psykisk helsevern​. 

 
For å sikre forankring i hele regionen fungerer en referansegruppe i Helse Vest som bindeledd mellom RFM, kliniske enheter og brukerorganisasjonene. RFM samarbeider også med tilsvarende fagmiljøer i de andre helseregionene, samt nasjonale enheter.

Ansatte


 

Aktuelt fra RFM

Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999