HELSENORGE

Autisme

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene ofte viser seg i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter.

Liten gutt med mørkblå jakke og blond hår står med ryggen til på strand og ser utover havet og blå himmel med skyer. Foto

Autismespekterforstyrrelser kjennetegnes av vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og repeterende atferd. Symptomene varierer fra person til person. Noen har alvorlig utviklingshemming og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk. En snakker således om et "spekter" av forstyrrelser.

Behandlingstilbud i Helse Vest

Oversikten over behandlingstilbud kan være mangelfull. Helseforetakene arbeider med å oppdatere informasjonen om behandlingstilbudene på sine nettsider. Dersom du har spørsmål om behandlingstilbudet i ditt område ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.  

Helse Stavanger

Helse Bergen

Helse Fonna

Helse Førde

  • Autisme barn og unge
  • Autisme voksne

Retningslinjer og faglige standarder

Andre nyttige dokument:

Ressurser / Aktuelt

Relevante lenker

Pasientforeninga:

Autismeforeningen i Norge

Regionale og nasjonale fagmiljø:

NeVSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnierRegionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, Helse Nord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi Helse Midt-Norge. Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, tourettes syndrom og Narkolepsi Helse Sør-Øst Glenne regionale senter Behandlingstjeneste for epilepsi og autisme, OUS Nasjonal Kompetansetjeneste for utviklingshemning/ autisme/ psykiatri OUS, Dikemark


Fagprosjekt vi støtter

Fann du det du leita etter?