Bjørgvin DPS poliklinikk, Knarvik

Poliklinisk behandling er behandling av pasientar som ikkje er innlagt. Bjørgvin DPS har tre poliklinikkar. Ein er lokalisert i Knarvik i Nordhordland og to på Tertnes i Åsane.

Les meir om Bjørgvin DPS poliklinikk, Knarvik

Bjørgvin DPS poliklinikk, Knarvik

Utgreiing og behandling

Den første kontakten med psykisk helsevern er vanlegvis poliklinisk. Her vert det gjort undersøking og utredning, som er utgangspunkt for vidare behandling. Denne første undersøkinga vert vanlegvis utført i dei allmennpsykiatriske poliklinikkane i Knarvik eller på Tertnes.

Behandlinga er ulike former for samtaleterapi individuelt og / eller i grupper, medisinar, læring av mestringsstrategiar og andre kurstilbod for å auka forståinga av sjukdommen og finna løysingar som kan hjelpa den enkelte.

På Tertnes er det også ein poliklinikk, Tertnes rehabiliteringspoliklinikk, spesielt for personar med psykoseliding. Her er fokuset meistring av lidinga med medisinsk behandling og kartlegging av behov for hjelp og støtte i kvardagen. Vi samarbeider tett med andre etatar, og freistar å få til ordningar med arbeid og utdanning, etablering i bustad og betre sosial fungering. I Nordhordland vert denne pasientgruppa ivareteken av eit eige team i den allmennpsykiatriske poliklinikken.

Poliklinikkane våre har tett samarbeid med sengepostane og kan ordna med innlegging dersom det skulle bli nødvendig.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Bjørgvin DPS sin poliklinikk for allmennpsykiatri i Knarvik i Nordhordland.

Telefon
56 34 32 50
Kvassnesveien 63, Knarvik
Besøksadresse
Kvassnesveien 63(Kart)
5914 Isdalstø

Praktisk informasjon

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Videokonsultasjon via helsenorge.nohttps://helse-bergen.no/behandlinger/videokonsultasjon-via-helsenorgenoVideokonsultasjon via helsenorge.noVVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.noVideokonsultasjon, helsenorge.no

Fann du det du leita etter?