HELSENORGE

Traineeprogram ved Haukeland Universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus tilbyr traineeprogram for sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar.

Traineeprogramma går over to år, og er lagt opp som ei rullering mellom tre ulike avdelingar i sjukehuset. I tillegg får ein jevnleg fagdagar og grupperettleiing. 

Du kan lese meir om dei ulike traineeprogramma våre, ved å følgje lenkjene under.
Fann du det du leita etter?