Traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar

Haukeland universitetssjukehus tilbyr traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Gjennom traineeordninga vil vi gi deg som sjukepleiar god breiddekompetanse. Den varierte praksisen gir unik kunnskap frå fleira fagfelt, og er eit godt springbrett i din vidare sjukepleiarkarriere.

​​​​​​​Traineesjukepleiarane vert tilsett i 100% fast stilling i Helse Bergen og traineeperioden strekk seg over to år. Traineeprogrammet inneber ei oppstartsamling (over 3 dagar), samt 3-4 fagdagar kvart halvår og grupperettleiing. Traineeperioden er delt inn i 3 arbeidsperiodar, kvar på 8 månadar.

Vi legg til rette for at sjukepleiarane i programmet skal få arbeidserfaring ved tre ulike fagområde som kirurgi, medisin og psykiatri.

Korleis jobbar ein i praksis?  

Traineesjukepleiar følgjer den ordinære opplæringa ved avdelinga dei har arbeid, og får same oppfølging som vert gitt til nytilsette sjukepleiarar ved aktuell avdeling. Traineestillingane inngår i den daglege drifta ved avdelinga og i avdelingas arbeidsplanar, vanlegvis 3-delt turnus (vakter: dag, kveld og natt) samt helg- og høgtidsarbeid.

Nokre av traineestillingene vil få ein kombinasjon av stilling mellom sengepost og stilling i Bemanningssenteret. Når ein har stilling i Bemanningssenteret går ein vikarvakter ved ulike avdelingar.​
 
 ​

Korleis søkje stilling?

Stillingsutlysinga blir lagt ut i desember kvart år. 
Rekrutteringa skjer i perioden januar - mars året etter.

Vi ser etter deg som: 

 • Er nyutdanna sjukepleiar
 • Er fagleg sterk og har gode praktiske ferdigheiter
 • Liker utfordringar
 • Trivst med variasjon i arbeidsoppgåver
 • Er positiv og stolt av sjukepleiaryrket
 • Har engasjement for pasientane
 • Er lærevillig, strukturert og opptatt av å fullføre oppgåver
 • Er modig og motivert for variert arbeidserfaring
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er sjølvstendig samstundes som du samarbeider godt med andre 

Kva kan vi tilby deg?

 • Full fast stilling - også etter at traineeperioden på 2 år er over
 • Faglege utfordringar som gir deg breiddekompetanse og organisatorisk kompetanse
 • Eige opplæringsprogram gjennom heile perioden
 • Deltaking i rettleiingsgruppe​

Kontaktperson:

Brita Ommedal Tarberg
Traineeansvarleg  
Telefon 950 92 693/ 55 97 69 00

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.