HELSENORGE

Traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar

Haukeland universitetssjukehus tilbyr traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Gjennom traineeordninga vil vi gi deg som sjukepleiar god breiddekompetanse. Den varierte praksisen gir unik kunnskap frå fleire fagfelt, og er eit godt springbrett i din vidare sjukepleiarkarriere.

​​​​​​​Traineesjukepleiarane vert tilsett i 100% fast stilling i Helse Bergen og traineeprogrammet strekk seg over to år. Ved oppstart får ein 3 dagar fellesopplæring/kurs. Traineeprogrammet inneber elles 14 enkeltståande fagdagar samt rettleiing i grupper på dei fleste fagdagane.

 
Traineeløpet er delt inn i 3 arbeidsperiodar, kvar på 8 månader. Målet er at ein skal få arbeidserfaring ved 3 ulike fagområde som medisin, kirurgi, psykiatri og/eller rus.

 
Det er også mogleg å få traineeplass ved Voss sjukehus dersom det er ønskjeleg.

 

Søknadsfristen for 2022 er no passert.


Korleis jobbar ein i praksis?  

Traineesjukepleiar følgjer den ordinære opplæringa ved avdelinga dei har arbeid, og får same oppfølging som vert gitt til nytilsette sjukepleiarar ved aktuell avdeling. Traineestillingane inngår i den daglege drifta ved avdelinga og i avdelingas arbeidsplanar, vanlegvis 3-delt turnus (vakter: dag, kveld og natt) samt helg- og høgtidsarbeid.

 
Nokre av traineestillingene vil få ein kombinasjon av stilling mellom sengepost og stilling i Bemanningssenteret. Når ein har stilling i Bemanningssenteret går ein vikarvakter ved ulike avdelingar.​
 
 ​

Korleis søkje stilling?

Stillingsutlysinga blir lagt ut i november kvart år. 
Rekrutteringa skjer i desember.

Vi ser etter deg som: 

 • Er nyutdanna sjukepleiar
 • Er fagleg sterk og har gode praktiske ferdigheiter
 • Liker utfordringar
 • Trivst med variasjon i arbeidsoppgåver
 • Er positiv og stolt av sjukepleiaryrket
 • Har engasjement for pasientane
 • Er lærevillig, strukturert og opptatt av å fullføre oppgåver
 • Er modig og motivert for variert arbeidserfaring
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er sjølvstendig samstundes som du samarbeider godt med andre 

Kva kan vi tilby deg?

 • Full fast stilling - også etter at traineeperioden på 2 år er over
 • Faglege utfordringar som gir deg breiddekompetanse og organisatorisk kompetanse
 • Eige opplæringsprogram gjennom heile perioden
 • Deltaking i rettleiingsgruppe​

Kontaktperson:

Mari Pedersen
Seksjonsleiar Traineesjukepleiarar  

Fann du det du leita etter?