Skadepoliklinikken Fysioterapi

Skadepoliklinikken Fysioterapi har tilbud til pasienter som er behandlet ved Skadepoliklinikken Brudd/røntgen og Skadepoliklinikken Sår. Fysioterapeutene behandler pasienter som har redusert funksjonsevne etter skade i armer og bein. Behandlingen er basert på informasjon, veiledning og egentrening.

Kontroller settes opp etter fysioterapeutens vurdering av den enkelte pasient sitt behov.


I noen tilfeller vil det bli tilbudt tettere oppfølging med trening ved Skadepoliklinikken Fysioterapi.


Du finner lenke til våre standard øvelsesprogram under. Merk deg at fysioterapeuten kan ha tilpasset øvelsene til deg og din problemstilling.


Avdelingens målsetting er å hjelpe pasientene så raskt som mulig tilbake til sitt daglige liv og arbeid. 

Fann du det du leita etter?