HELSENORGE

Skadepoliklinikken Fysioterapi

Skadepoliklinikken Fysioterapi har tilbod til pasientar som er behandla ved Skadepoliklinikken Brudd/røntgen og Skadepoliklinikken Sår. Fysioterapeutane behandlar pasientar som har redusert funksjonsevne etter skade i armar og bein. Behandlinga er basert på informasjon, rettleiing og eigentrening.

Kontrollar setjast opp etter fysioterapeutens vurdering av den enkelte pasient sitt behov.


I nokre tilfelle vil pasienten få tettare oppfølging med trening ved Skadepoliklinikken Fysioterapi.


Du finn lenke til våre standard øvelsesprogram under. Merk deg at fysioterapeuten kan ha tilpassa øvingane til deg og di problemstilling.


Avdelingas målsetting er å hjelpe pasientane så raskt som mogleg tilbake til sitt daglege liv og arbeid. 

Fann du det du leita etter?