Foto av ansatt ved Mikrobioloisk avdeling som jobber med prøver

Koronavirus

Haukeland universitetssjukehus følgjer nasjonale råd og føringar frå Folkehelseinstituttet.

​Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015

Informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset på helsenorge.no


  • Om du trur du er smitta, ring fastlegen din
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får tak i fastlegen, ring legevakten på telefon 116 117
  • Dersom du trur du kan vere smitta av covid-1​9 og har time i Helse Bergen, må du ta kontakt med oss.

Tal på innlagde pasientar med covid-19

​Sjukehusa rapporterer dagleg til Helsedirektoratet talet på pasientar med påvist covid-19 på sjukehus. Under finn du oversikt over kor mange pasientar med påvist covid-19 som er innlagde i Helse Bergen. Tala blir frå 20. november 2021 rapportert alle dagar.

Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling/ved dødsfall:
Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).​

Oppdatert: 28.11.2021​​

Pasientar:​​​

Totalt innlagde pasientar med covid-19 i Helse Bergen: 18

Innlagde pasientar med covid-19 på H​​aukeland: 18

Av desse er talet på pasientar som får intensivbehandling: 2​ (vaksen 18-64 år)​

Innlagde pasientar med covid-19 på Voss: 0

Antall døde pasientar med covid-19 hittil i Helse Bergen: 23 (inkl. eitt dødsfall 22.11, ​​​​voksen 18 - 64 år). Les eiga pressemelding.


Tal på smitta tilsette


Tal på smitta i oktober: 17

Tal på smitta tilsette hittil i november: 57

Vi gjer oppmerksam på at det kan vere uvisse knytt til dette talet.
Dei fleste tilsette testar seg i kommunane og difor kan det vere ei forseinking i rapporteringa.


Analyser​ og funn

SARS-CoV-2 RNA22.11.202123.11.202124.11.202125.11.2021Totalt
Testet​1 4351 9251 9381 6051 044 391
Påvist18225428321520 416
Andel påvist12,68 %13,19 %14,60 %13,40 % 
      
Varianter     
Alfa00001279 + 1715*
Beta000086
Gamma00003
Delta0051629 + 2481*
* Bare screenet med mutasjons-PCR

Helse Bergen rapporterer tal på analyser utførd, tal på positive testar og funn av mutantar, måndag til fredag om lag kl. 10. Det blir ikkje rapportert på dette laurdag, søndag og offentlege hellig-/fridagar. Helse Bergen utfører sars-CoV-2-analysar for alle dei 18 kommunane i vårt opptaksområde, samt mange av kommunane i Helse Fonna (inklusive Haugesund).  I tillegg analyserar vi postitive testar for mutantar for alle kommunane i Helse Førde sitt opptaksområde. ​​

​Månadlege rapportar frå Pandemiregisteret

Pandemiregisteret gir ut ein rapport kvar månad med tal på innlagde pasientar med covid-19 i sjukehusa.

​ ​
 

Saker om koronavirus

Fann du det du leita etter?