Foto av ansatt ved Mikrobioloisk avdeling som jobber med prøver

Koronavirus

Helsedirektoratets informasjonstelefon om koronavirus: 815 55 015
Telefonen er open kvardagar: 8-18 og helgar 9-16.

Om du trur du er smitta, ring fastlegen din.
Viss du har behov for akutt helsehjelp og ikkje får tak i fastlegen, ring legevakten på tlf. 116 117.
Du bør ikkje oppsøkje eller ta kontakt med sjukehuset direkte.

Haukeland universitetssjukehus følgjer nasjonale råd og føringar frå Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet sine nettsider

Tal på innlagde pasientar og tilsette i karantene

Tala vert oppdatert kvar dag ca. klokka 12.00.

Tirsdag 31.03.2020:

Vi opplyser om alder innan desse aldersgruppene for pasientar som får intensivbehandling/ved dødsfall:
Barn (0-17 år), vaksen (18-64 år), eldre (65 år +).

  • Totalt innlagde pasientar i Helse Bergen: 12
  • Innlagde pasientar Haukeland: 11
  • Korav pasientar som får intensivbehandling: 7 (4 vaksne, 3 eldre)
  • Innlagde pasientar Voss: 1
  • Korav pasienter som får intensivbehandling: 0
  • Tal på døde pasientar hittil i Helse Bergen: 1 (eldre)
  • Tilsette med heimekarantene i Helse Bergen: 156 (av om lag 12.800)
  • Smitta tilsette i Helse Bergen: 46 (av om lag 12.800)

Om personvern

Av personvernomsyn vil sjukehuset ikkje gi fleire opplysningar om medarbeidarar, pasientar eller pasientar sin helsetilstand.
Helsedirektoratet oppmodar alle landets sjukehus aktivt å informere om at dei har pasientar innlagt som følgje av covid-19. Dei presiserer at det er viktig å ivareta personvern, slik at vedkomande ikkje kan identifiserast.
Det er eit strengt krav om at identifikasjon ikkje skal vere mogleg, verken direkte eller indirekte, for at kravet til anonymitet skal vere oppfylt.

For media

Se vår FlickR-konto med dagsaktuelle bilder relatert til koronasituasjonen

Saker om koronavirus

Fann du det du leita etter?