Eigendel og frikort

Du får dekt delar av utgiftene dine ved behandling hos lege, på poliklinikk eller andre behandlingsinstitusjonar, men du må betale ein eigendel. Når du har betalt over eit visst beløp i eigendelar, får du frikort for helsetenester. Det er ulike eigendelar avhengig av type helseteneste.

​​Eigenandelen er lik for fysiske konsultasjonar, videokonsultasjonar og telefonkonsultasjonar.

I nokre tilfelle må du betale for bandasje- og forbruksmateriell eller andre tenester i tillegg til eigendelen.

Oversikt over eigendelar på helsenorge.no

Frikort

Frikort for helsetenester får du når du har betalt over eit visst beløp i eigendelar. Når du viser frikort, treng du ikkje å betale eigendel for resten av kalenderåret.

Oversikt over frikort og beløpsgrenser på helsenorge.no

Eigenadel på telefonkonsultasjonar

I 2020 vil det bli eigenandel på nokre telefonkonsultasjonar dersom du er pasient ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen.
Det vil berre bli tatt eigenandel for telefonkonsultasjonar som kjem til erstatning for frammøtekonsultasjonar dersom dette er ønskeleg og medisinsk forsvarleg.

Eigenandelen gjeld IKKJE telefonsamtalar av meir administrativ type, som til dømes å ringe til sjukehuset for å få svar på prøvar

Fann du det du leita etter?