HELSENORGE

Nevropoliklinikk

Nevrokirurgisk poliklinikk og Nevrologisk poliklinikk blei i 2005 slått saman til det som i dag blir kalla Nevropoliklinikken. Poliklinikken er både ein medisinsk og kirurgisk poliklinikk og er delt opp i ein nevrologisk og ein nevrokirurgisk del.

Det er eindringar i drifta på poliklinikken som følgje av Koronavirus. Les meir under.

Fann du det du leita etter?