HELSENORGE

Akuttmottak

I Akuttmottak tar vi imot pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp. Pasientane blir tilvist frå fastlege eller legevakt, eller dei kjem direkte med ambulanse eller luftambulanse. Pasientar som kjem til Akuttmottak blir prioritert etter kor alvorleg tilstanden er. Alvorleg sjuke og skadde kan trenge behandling med det same dei kjem inn. Om tilstanden din blir vurdert som mindre alvorleg, kan du måtte vente litt lenger om det samtidig kjem andre pasientar der det hastar meir. Ved akutt nød - RING 113

Fann du det du leita etter?