Akuttmottak

Akuttmottak er ei avdeling under Mottaksklinikken. Vi tar imot pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp, alt frå enkle problemstillingar til alvorleg sjukdom og skade. Pasientane som kjem til Akuttmottak blir prioritert etter kor alvorleg tilstanden er. Nokon gonger kjem det inn svært sjuke eller skadde pasientar som må bli tatt hand om med det same. Dei som har mindre alvorlege tilstandar vil då kunne oppleve å måtte vente litt lenger.

Ved akutt nød - RING 113

Fann du det du leita etter?