HELSENORGE

Blodsjukdommar

Ved Seksjon for blodsjukdommar greier vi ut og behandlar pasientar med mistanke om, eller påviste blodsjukdommar.

Vi har også regional funksjon for handtering av ei rekke blodsjukdommar og fleirregional funksjon for allogen stamcelletransplantasjon (beinmargstransplantasjon).

Fann du det du leita etter?