HELSENORGE

Forskingsrutinar

Helse Bergen sitt internkontrollsystem for forskings-, innovasjons- og kvalitetsprosjekt.


Rutinane i internkontrollsystemet skal følgjast når Helse Bergen HF er part i eit forskingsprosjekt, innovasjonsprosjekt eller eit kvalitetsprosjekt. Rutinane er søkt utforma så enkle og konkrete som mogleg. Rutinene fins i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK). 

I rutinane finn du malar som kan nyttast til å avklare og avtale ansvarsforhold ved samarbeidsprosjekt, diverse andre avtalar og liknande.

Vi har og samla lenker til andre aktuelle nettstader, samt lenke til legeforeininga sitt e-læringskurs i helseforskingslova helseforskingslova

Lenker

REK/SPREK-portalen
Meldeskjema for behandling av personopplysninger (eprotokoll)
Registrering av legemiddelutprøving
ClinicalTrials.gov
Utan registrering, ingen publisering
Omsette lover

Forskingshandboka (norsk og engelsk) 

Lover og retningslinjer

Helseforskingslova
Rettleiar til helseforskingslova
Personopplysningslova (2018)
Helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Omsette lover

Rettleiing

Kvalitetssikring eller forsking - REKs vurdering (PDF)
Databehandling i klinisk forsking- EDPB rettleiar (PDF)

Har du spørsmål?

Kontakt:
Seksjon for forskning og innovasjon: forskning@helse-be​rgen.no ​

Personvernombudet i Helse Bergen
E-post: personvernombudet@helse-bergen.no  


Fann du det du leita etter?