Forskingshandboka

Forskningshandboka er laga for å gje tips og rettleiing til sjukehuspersonell, helsefaglege og biomedisinske forskarar som har ein idé dei ønsker å omsette i eit forskingsprosjekt med høg kvalitet.

Mange av tipsa er basert på forfattaranes eigne erfaringer innan både basalforsking og klinisk forsking ved sjukehus.

Boka kan tilpassast  den enkelte klinikk, sjukehus og forskingsinstitusjon, og gjer i denne versjonen ofte lokale tips frå Oslo universitetssykehus samt Haukeland universitetssjukehus.

Ny 8. utgave 2019- New 8th Edition 2019 


Forskningshåndboken 8. utg. 2019 (PDF)

The Research Handbook, English 8th. edition. 2019 (PDF)


Fann du det du leita etter?