Forskingshandboka

Forskningshandboka er laga for å gje tips og rettleiing til sjukehuspersonell, helsefaglege og biomedisinske forskarar som har ein idé dei ønsker å omsette i eit forskingsprosjekt med høg kvalitet.

Mange av tipsa er basert på forfattaranes eigne erfaringer innan både basalforsking og klinisk forsking ved sjukehus.

Boka kan tilpassast  den enkelte klinikk, sjukehus og forskingsinstitusjon, og gjer i denne versjonen ofte lokale tips frå Oslo universitetssykehus samt Haukeland universitetssjukehus.


Forskningshåndboken 7. utg. 2017(pdf)

English version:

Research Handbook Engelsk 7th. edition. 2017(pdf)


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.