Blodgiver gir blod. Foto

Blodbanken

Gi blod - redd liv!

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Det kan heller ikkje lagrast lenge. Derfor treng vi jamt påfyll for at Blodbanken ikkje ​skal gå tom.

Registrer deg som blodgivar

Fakta om Blod​​​​banken 

Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus er den største blodbanken på Vestlandet. Vi har cirka 20.000 blodgivningar og cirka 800 blodplategivningar per år. 

Blodbanken er ein del av Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Det er i underkant av 100 tilsette ved avdelinga, og vi har både bioingeniørar, sjukepleiarar, legar, kontorpersonale og assistentar.

Kva skjer med blodet?

Blodbanken produserer blodprodukt og utfører transfusjonsmedisinske analyser. I tillegg blir det utført ei rekke immunologiske analyser, diagnostikk av blodkreft og stamcelletransplantasjonar. Forsking er ein viktig del av arbeidet på eit universitetssjukehus, og vi har ei rekke forskingsprosjekt.​

Blodet frå blodgivarane våre blir bearbeida og delt i ulike blodprodukt; raude blodceller, blodplater og plasma. Blod frå ein givar kan dermed hjelpe 3 pasientar!

Blodprodukta vi produserer blir brukt på Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale sykehus, Kysthospitalet Hagavik, samt på utvalde sjukeheimar i Bergen. Blod og blodplater tappa i Bergen blir også brukt til pasientar på Voss sjukehus og Førde sentralsjukehus.

Kontakt oss og opningstider

Blodbanken Haukeland universitetssjukehus

Opningstider blodgiving:
Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 07.30-15.00
Onsdag​ kl. 12.00-19.00​

Besøksadresse: Laboratoriebygget, Haukelandsbakken
Enklaste veg til oss er gjennom gangbru frå hovudbygget på Haukelandsområdet; Sentralblokka. Ta rulletrapp eller heis til tredje etasje i Sentralblokka og følg skilt til Blodbanken og Laboratoriebygget.
Telefon: 55 97 30 17
Telefontid kl. 07.30-15.00
E-post: blodbanken@helse-bergen.no

E-post blir besvart måndag-fredag kl. 07.30-15.00. E-post som er sende utanfor denne tida blir ikkje sett eller svart på før neste verkedag. Om du skal melde om sjukdom innan 7 døgn etter tapping, er det viktig at du ringer vakttelefonen på 55 97 24 70 sjølv om det er utanom kontortid.

Blodbussen

Blodbussen​ ​høyrer til Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus, kvar stoppestad har eigne opningstider.
Blodbussen er ikkje ute i skoleferiar. Ruten for Blodbussen for hausten 2018 vil ajourføres etter kvart.
Sjå Blodbussens stoppestader

Blodbanken Voss sjukehus​

Adresse: Sjukehusvegen 16, 5700 Voss
Telefon: 56 53 36 96
Telefontid kl. 08.00-15.30
E-post: vossblodbank@helse-bergen.no

Film​​ og foto 

Her finn du bilder og filmer frå Blodbanken

Sjå bilder frå Blodbanken på Flickr.com

Sjå filmar frå Blodbanken:   ​​​​ 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.