Blodgiver gir blod. Foto

Blodbanken

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Det kan heller ikkje lagrast lenge. Derfor treng vi jamt påfyll for at Blodbanken ikkje ​skal gå tom. 

Blodet frå blodgivarane våre blir bearbeida og delt i ulike blodprodukt; raude blodceller, blodplater og plasma. Blod frå ein givar kan dermed hjelpe 3 pasientar.

Registrer deg som blodgivar

Nytt spørjeskjema for blodgivarar

Måndag 12. februar tar Blodbanken i bruk eit nytt spørjeskjema på nettbretta. Vi gjer dette for å følgje retningslinjene til Helsedirektoratet. Les teksten nøye før du kryssar av i skjema.

Fakta om Blod​​​​banken 

Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus er den største blodbanken på Vestlandet.

Blodbanken er ein del av Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Det er i underkant av 100 tilsette ved avdelinga, og vi har både bioingeniørar, sjukepleiarar, legar, kontorpersonale og assistentar.

Kva skjer med blodet?

Blodbanken produserer blodprodukt og utfører transfusjonsmedisinske analyser. I tillegg blir det utført ei rekke immunologiske analyser, diagnostikk av blodkreft og stamcelletransplantasjonar. Forsking er ein viktig del av arbeidet på eit universitetssjukehus, og vi har ei rekke forskingsprosjekt.​

Vi har cirka 23.000 blodgivningar og cirka 800 blodplategivningar per år. 

Blodprodukta vi produserer blir brukt på Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale sykehus, Kysthospitalet Hagavik, samt på utvalde sjukeheimar i Bergen. Blod og blodplater tappa i Bergen blir også brukt til pasientar på Voss sjukehus og Førde sentralsjukehus.

Opningstider

Blodbanken Haukeland universitetssjukehus

Opningstider blodgiving: Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 07.30-15.00
Onsdag​ kl. 12.00-19.00​


Fredag 02.02.18 er opningstiden 07.30 - 11.00 pga internt seminar

Besøksadresse: Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 30 17
Telefontid kl. 07.30-15.00
E-post: blodbanken@helse-bergen.no


E-post blir svart på måndag-fredag kl. 07.30-15.00. E-post som er sende utanfor denne tida blir ikkje sett eller svart på før neste verkedag. Om du skal melde om sjukdom innan 48 timer etter tapping, er det viktig at du ringer vakttelefonen på 55 97 24 70 sjølv om det er utanom kontortid.

Blodbussen​ ​høyrer til Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus, kvar stoppestad har eigne opningstider


​​Blodbanken Voss sjukehus​

Adresse: Sjukehusvegen 16, 5700 Voss
Telefon: 56 53 36 96
Telefontid kl. 08.00-15.30
E-post: vossblodbank@helse-bergen.no

Film​​ og foto 

Her finn du bilder og filmer frå Blodbanken

Sjå bilder frå Blodbanken på Flickr.com

Sjå filmar frå Blodbanken:   ​​​​ 

Arrangementer


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.