Blodgiver gir blod. Foto

Blodbanken

Det finst inga erstatning for blod. Blod er eit levande materiale, og sjølv med moderne og avansert teknologi kan ikkje blod framstillast kunstig. Det kan heller ikkje lagrast lenge. Derfor treng vi jamt påfyll for at Blodbanken ikkje ​skal gå tom. 

Blodet frå blodgivarane våre blir bearbeida og delt i ulike blodprodukt; raude blodceller, blodplater og plasma. Blod frå ein givar kan dermed hjelpe 3 pasientar.

Registrer deg som blodgivar

Gratulerer med blodgiverdagen 14. juni

14. juni er verdens blodgiverdag. Denne dagen ble valgt fordi det er fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget blodtypene, og for denne oppdagelsen  fikk han Nobels fredspris i 1930.

Tusen takk til alle dere som er frivillige og ubetalte blodgivere. Vi håper at denne dagen også skal inspirere flere til å melde seg som blodgivere.


Vi har startet med SMS som innkalling til blodgivartimar

Blodbanken i Helse Bergen startet med SMS som innkalling til alle våre blodgivarar frå 01.05.18.

  • Blodgivarar som mottar innkalling på SMS vil kunne velgje å svare JA/NEI på denne. Om du svarer NEI, blir timen sletta. Svarer du JA blir timen bekrefta.
  • Blodgivar, med enten bekrefta eller ubekrefta time, vil motta påminnelse på SMS 2 dagar før blodgivartimen som i dag. Du kan svare JA eller NEI på denne meldinga også.

Vi oppmodar blodgivarar til å svare enten JA eller NEI på SMS. Dette fordi det er viktig at vi får svar på om blodgivar kjem eller ikkje. Det er sjølvsagt fortsatt mogleg å ta kontakt per telefon 55 97 30 17, eller på e-post ved spørsmål knytta til blodgiving. Allereie frå midten av april vil nokre kunne få innkalling på SMS.

Fakta om Blod​​​​banken 

Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus er den største blodbanken på Vestlandet.

Blodbanken er ein del av Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Det er i underkant av 100 tilsette ved avdelinga, og vi har både bioingeniørar, sjukepleiarar, legar, kontorpersonale og assistentar.

Kva skjer med blodet?

Blodbanken produserer blodprodukt og utfører transfusjonsmedisinske analyser. I tillegg blir det utført ei rekke immunologiske analyser, diagnostikk av blodkreft og stamcelletransplantasjonar. Forsking er ein viktig del av arbeidet på eit universitetssjukehus, og vi har ei rekke forskingsprosjekt.​

Vi har cirka 23.000 blodgivningar og cirka 800 blodplategivningar per år. 

Blodprodukta vi produserer blir brukt på Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale sykehus, Kysthospitalet Hagavik, samt på utvalde sjukeheimar i Bergen. Blod og blodplater tappa i Bergen blir også brukt til pasientar på Voss sjukehus og Førde sentralsjukehus.

Opningstider

Blodbanken Haukeland universitetssjukehus

Opningstider blodgiving: Måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 07.30-15.00
Onsdag​ kl. 12.00-19.00​

Besøksadresse: Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 30 17
Telefontid kl. 07.30-15.00
E-post: blodbanken@helse-bergen.no


E-post blir svart på måndag-fredag kl. 07.30-15.00. E-post som er sende utanfor denne tida blir ikkje sett eller svart på før neste verkedag. Om du skal melde om sjukdom innan 48 timer etter tapping, er det viktig at du ringer vakttelefonen på 55 97 24 70 sjølv om det er utanom kontortid.

Blodbussen

Blodbussen​ ​høyrer til Blodbanken ved Haukeland universitetssjukehus, kvar stoppestad har eigne opningstider.
Blodbussen er ikke ute i skoleferier. Ruten for Blodbussen for høsten 2018 vil ajourføres etter hvert.
Blodbussens stoppesteder


​​Blodbanken Voss sjukehus​

Adresse: Sjukehusvegen 16, 5700 Voss
Telefon: 56 53 36 96
Telefontid kl. 08.00-15.30
Blodbanken har stengt for tapping f.o.m veke 26 - t.o.m veke 33
E-post: vossblodbank@helse-bergen.no

Film​​ og foto 

Her finn du bilder og filmer frå Blodbanken

Sjå bilder frå Blodbanken på Flickr.com

Sjå filmar frå Blodbanken:   ​​​​ 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.