HELSENORGE

Medisinsk post 2 - dialysen

Pasientar kjem til dialyse hos oss fleire ganger i veka. Behandlinga er individuelt tilpassa kvar enkelt. Vi gir også dialysebehandling til inneliggande pasientar ved avdelingar i sjukehuset.

Fann du det du leita etter?