HELSENORGE

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMV

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud gitt utenfor sykehus for pasienter med pustesvikt. Nasjonalt register for LTMV ble opprettet i 2002. I 2012 ble registeret godkjent av Helse‐ og omsorgsdepartementet som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Overgang fra papirbasert til elektronisk format ble gjennomført i 2014.

Fann du det du leita etter?