Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMV

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud gitt utenfor sykehus for pasienter med pustesvikt. Nasjonalt register for LTMV ble opprettet i 2002. I 2012 ble registeret godkjent av Helse‐ og omsorgsdepartementet som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Overgang fra papirbasert til elektronisk format ble gjennomført i 2014.

Les meir om Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMV

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMV

Nasjonalt register for LTMV er bygget på opplysninger om pasienter fra alle norske sykehus som tilpasser LTMV for barn og voksne.  


Brukermanual - LTMV2020.JPG

Brukerveiledning - LTMV-registeret (pdf)

Om behandlingstilbudet

Langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) eller hjemmerespiratorbehandling er behandling for pasienter med et varig behov for mekanisk ventilasjon utenfor sykehus. Behandlingstilbudet brukes til utvalgte pasienter med ekstrapulmonal restriktiv ventilasjonsinnskrenkning og hypoventilasjon.
En ventilator er et mekanisk hjelpemiddel som helt eller delvis kan kompensere for sviktende ventilasjon, og bidrar til at den opprettholdes på et tilfredsstillende nivå med normalisering av blodgassene. Tilkopling til ventilator kan skje via maske, munnstykke eller trakeostomikanyle. 

Behandlingsinformasjon om langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Faglig informasjon

Veiledere og retningslinjer

Fagfeltet har store utfordringer i forhold til pasientseleksjon, kompetanse i valg av respirator/innstillinger og pasientoppfølging. Medisinsk teknologisk utvikling fører med seg utfordringer av etisk, juridisk og økonomisk karakter som er viktige momenter ved LTMV som behandlingstilbud. Nasjonal veileder for LTMV og Nasjonal faglig retningslinje for LTMV utgikk fra Helsedirektoratet i 2012 og er normerende for fagfeltet.

Formål med LTMV-registeret

Hovedformålet med det nasjonale registeret er oppfølging av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) for å bidra til et geografisk likeverdig behandlingstilbud og god kvalitet for pasientene. Registeret skal medvirke til kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging. 

Hvem skal registreres?

Inklusjon

 • Pasienter som er varig avhengig av mekanisk ventilasjon hele eller deler av døgnet
  • Respiratormetode er Bilevel Positive Airway Pressure ventilasjon (BiPAP) med innstilt respirasjonsfrekvens eller trykk‐ og/eller volumkontrollert respirator.
  • Respiratortilslutning er maske/munnstykke eller trakeostomi
 • Inklusjonskriteriet for barn under 18 år omfatter også de som bruker Continuous Positive Airway Pressure ventilasjon (CPAP) sekundært til annen sykdom (nevromuskulær)

Eksklusjon

 • Obstruktiv søvnapnesyndrom- voksne brukere av CPAP eller BiPAP i behandling av obstruktiv søvnapnesyndrom
 • Kompleks søvnforstyrrelse/Cheyne Stokes respirasjon - hvor pasienten har CPAP, BiPAP eller adaptiv servoventilator
 • Pasienter som har respiratorbruk kun ved fysikalsk behandling.

Kontaktpersoner

 • Solfrid Indrekvam, leder, overlege, dr.med., Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus
 • Sølvi Margrethe Flaten, spesialsykepleier, LTMV-registeret, Haukeland universitetssjukehus
 • Cathrin Volle Svindal, spesialsykepleier, LTMV-registeret, Haukeland universitetssjukehus
 • Heidi Øksnes Markussen, spesialsykepleier, PhD., Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Rapporter

Rapport for prevalens av LTMV (pdf)

Årsrapport 2018(pdf)

Årsrapport 2017 (pdf)

Årsrapport 2016 (pdf)  Årsrapport 2015 (pdf) Årsrapport 2014 (pdf) Årsrapport 2013 (pdf) Årsrapport 2012 (pdf) Årsrapport 2010 (pdf) Årsrapport 2007 (pdf)

Skjema

Samtykkeerklæring (pdf) Pasientspørreskjema (pdf) Registrering av barn (pdf) Registrering av voksne (pdf) Oppfølgingsskjema (pdf)

Administrativt

Fagråd Tildeling - analyserettigheter (pdf) Søknadsskjema - data (pdf) Vedtekter - LTMV-registeret (pdf) Prosjekt - Fra papirbasert til elektronisk registrering (pdf)

Relaterte lenker


 

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?