Fagråd - LTMV

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon
 • ​Sverre Lehmann – Leder
  Helse Vest og Lungemedisinsk fagfelt
  Seksjonsoverlege dr. philos, Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen 
 • Grethe Kleveland 
  Helse Sør-Øst og Nevrologi fagfelt
  Avdelingssjef, overlege nevrologi, Nevrologisk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 • Bård Forsdahl
  Helse Nord-Norge og Barnegruppen
  Overlege, Barneavdelingen, Universitetssykehuset Tromsø
 • Lars Aakerøy
  Helse Midt-Norge og Lungemedisinsk fagfelt
  Seksjonsoverlege, Klinikk for lunge og arbeidsmedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim 
 • Laila Bakke
  Pasientrepresentant fra Foreningen for Muskelsyke,Trondheim
 • Ove Fondenes
  Senterleder Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og overlege, Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
 • Bengt Midgren
  Overlege og docent, Avdeling for lungemedisin, Skånes Universitetssjukhus i Lund og registeransvarlig Nationellt Andingssviktregister Swedevox, Sverige
Fann du det du leita etter?