HELSENORGE

Føde A

Vi gir fødselshjelp ved ukompliserte fødslar og ved fødslar som krev ekstra oppfølging, overvaking og behandling. Dei fleste av fødslane på Føde A er ukompliserte og vi legg vekt på at fødselen skal skje så normalt som mogleg.

Fann du det du leita etter?