HELSENORGE

Fødeavdelinga

Fødeavdelinga på Kvinneklinikken (KK) ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen er ei av dei største føde- / barseleiningane i Noreg. Vi har om lag 4500 fødslar i året. I tillegg til å vere lokalsjukehus for Bergen og omegn tar vi i mot fødande med komplikasjonar i svangerskapet frå heile vestlandsregionen.

Fann du det du leita etter?